TERMÍN KONÁNÍ

10. prosince 2020

PROGRAM

12:30 Zahájení
12:40 – 13:00 COVID-19 - základní fakta - MUDr. Petr Smejkal
13:00 – 13:35 Dárcovský program IKEM v době COVID -19: Lze dělat více? - Doc. MUDr. Eva Pokorná CSc.
13:35 – 14:00 COVID-19 a transplantace ledvin, úskalí nemocniční a ambulantní péče - MUDr. Marek Novotný
14:00 – 14:20 Telemedicína 2020 - MUDr.Zuzana Hladíková, MUDr. Barbora Voglová
14:20 – 14:55 COVID-19 a plíce - prof. MUDr. Martina Vašáková
14:55 – 15:25 Problematika COVID-19 a transplantací plic - MUDr. Kristýna Vyskočilová, MUDr. Jiří Vachtenheim, MUDr. Jan Havlín PhD.
15:25 – 16:00 COVID-19 jako komplikace u pacientů časně po transplantaci srdce (kazuistiky) - MUDr. Adam Ševčík
16:00 – 16:05 Závěr symposia

REGISTRACE

Registrace byla ukončena
Vzdělávací akce je akreditovaná ČLK