Anti-HCV protilátky v séru
Anti-HCV (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

Lokální kód: 210 Zkratka: aHCV
Kód VZP rutina: 82077 Statim:
Kód NČLP 19363
Synonyma: Anti HCV
aHCV

Princip stanovení Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: EDTA plazma, citrát sodný a heparinizovaná plazma
Není nutný odběr nalačno
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorky srážlivé krve lze transportovat (mimo IKEM) chlazené při teplotě +2 až +8 °C. Ke konfirmaci: vzorky srážlivé krve nebo séra (separované i neseparované od gelu nebo koagula)ke konfirmaci do SZÚ lze transportovat při pokojové teplotě nebo chlazené při +2 až +8 °C.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o chronické hepatitidě C.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
V případě reaktivního vzorku při první analýze viz. pracovní instrukce PI025 Pokyny pro službu a PI035 Imunochemie - interpretace výsledků pro další postup.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro sérum. Stabilita v plazmě viz příbalový leták.
Stabilita při -20 °C a 18 až 26 °C není výrobcem deklarovaná. Údaj platí pro oddělené sérum a byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.
Nelze stanovovat opakovaně rozmrazené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ arb.j.
Základní informace k analytu:
Výsledek je vydán v textové podobě reaktivní / negativní. Kritéria pro hodnocení výsledků:
S/CO menší než 1 - negativní
S/CO větší nebo rovno 1 - reaktivní
Doporučujeme zvážit konfirmaci reaktivních vzorků v Národní referenční laboratoři SZÚ.
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

 

S -  Markery infekční hepatitidy C

 

Hepatitida C je infekční onemocnění, kterého  původcem je RNA virus (Flaviviridae). Podle odhadu WHO jsou přibližně 3% světové populace infikované HCV. V ČR bylo v roku 2011 hlášeno celkem 812 případů infekce.

Inkubační doba je 14 - 182 dní.

Přenos viru je parenterální (perkutánní nebo permukosální). Často prostřednictvím kontaminované jehly (i.v. narkomani, zdravotnictví, tetování), nebo sexuálního styku. Možný je mikroparenterální (kontaminované předměty v domácnosti) a perinatální přenos, a dále infekce příjemců krevních transfuzí provedených před rokem 1992.

 

Onemocnění probíhá v akutní fázi asymptomaticky (60-70% pacientů), a přechází do chronicity až v 60-85 procentech případů.U 10 až 20% pacientů je chronická HCV infekce komplikována jaterní cirhózou z toho až 5% rozvine hepatocelulární karcinom.

Sérologická diagnostika hepatitidy C je založena na posouzení reaktivity anti HCV protilátek.

 

Indikace

·         Diferenciální diagnostika hepatopatií

·         Diagnostika infekční hepatitidy C - screening

·         Vyšetření rizikových skupin

 

Výpovědní hodnota

·         Podle výsledků vyšetření anti HCV protilátek není možné rozlišit akutní, chronickou nebo překonanou infekci.

·         Reaktivita anti HCV protilátek je dlouhodobá (uvádí se až doživotní)

·         Pro potvrzení (konfirmaci) HCV infekce je nutné anti HCV reaktivní vzorek odeslat do Národní referenční laboratoře SZÚ.

 

 Typický časový průběh HCV infekce

Převzato z: Abbott Diagnostics, Hepatitis Learning Guide

Výsledky jsou vydávány jako reaktivní / negativní.

Reaktivní výsledek je nutné konfirmovat v NRL – SZÚ, které vydá definitivní výsledek pozitivní / negativní.

 

Zdroje:

http://www.cdc.gov

Abbott Diagnostics, Hepatitis Learning Guide

Galský J. Akutní virové hepatitidy, Postgraduální medicína, 2010