Anti-HBc IgM protilátky v séru
Anti-HBcAg IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

Lokální kód: 208 Zkratka: HBcM
Kód VZP rutina: 82077 Statim:
Kód NČLP 19357
Synonyma: Anti HBc IgM
aHBc IgM

Princip stanovení Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: EDTA plazma, citrát sodný a Na - heparinová plazma
Není nutný odběr nalačno.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
V případě reaktivního vzorku při první analýze viz. pracovní instrukce PI025 Pokyny pro službu a PI035 Imunochemie - interpretace výsledků pro další postup.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.
Stabilita při -20 °C není výrobcem deklarovaná.
Nelze stanovovat opakovaně rozmrazené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ arb.j.
Základní informace k analytu:
Výsledek je vydán v textové podobě reaktivní / negativní. Kritéria pro hodnocení výsledků:
S/CO menší než 1 - negativní
S/CO větší nebo rovno 1 - reaktivní
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

 

S -  Markery infekční hepatitidy B

 

Hepatitida B je infekční onemocnění, kterého  původcem je DNA virus (Hepadnaviridae).

 

Přenos viru je parenterální – při pohlavním styku, tetování, akupunktuře, i.v. aplikaci drog, velmi vzácně při hemodialýze nebo transfuzi.

Možný je i mikroparenterální přenos prostřednictvím předmětů v domácnosti (zubní kartáček, holící potřeby atd.)

 

Inkubační doba je 45 – 180 dní (průměrně 60-90 dní). Vývoj onemocnění je závislý od věku pacienta.

U dětských pacientů do 5 let přechází do chronicity 30-90% případů.

U  populace nad 5 let je to jen 2-10% případů infekce HBV.

 

Sérologická diagnostika hepatitidy B je založena na posouzení rekativity 6 markerů – HBsAg, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBs, Anti-HBc total, Anti-HBc IgM.

Pro monitorování léčby chronické infekce se používá stanovení HBV DNA metodou Real Time PCR.

 

Indikace

·         Diferenciální diagnostika hepatopatií

·         Diagnostika infekční hepatitidy B

·         Stanovení postvakcinační imunity

·         Monitorování terapie chronické HBV infekce (dosažení sérokonverze HBeAg – aHBe)

 

Výpovědní hodnota

·         Jako screeningový marker je vhodný HBsAg

·         Pro akutní infekci je příznačná reaktivita aHBc IgM protilátek

·         HBeAg slouží pro posouzení relativní infektivity pacienta

·         Sérokonverze HBsAg – aHBs znamená překonání akutní fáze infekce s nastolením imunity

·         Specifické protilátky anti-HBc IgM byly detekovány ve většině případů akutní virové infekce a jsou spolehlivým markerem akutního onemocnění. Na počátku infekce prudce stoupnou, v průběhu rekonvalescence přetrvávají, ale jejich hodnota s postupem času pomalu klesá.

·         Při akutní infekci jsou protilátky anti-HBc IgM zjištěny v séru krátce poté, co se objeví povrchový antigen viru hepatitidy B (HBsAg). Tyto protilátky přetrvávají i v době po vymizení HBsAg .

·         Protilátky anti-HBc třídy IgM mohou být přítomny i u pacientů s chronickou formou hepatitidy B, jejich koncentrace je ale nižší a může kolísat v závislosti na exacerbaci onemocnění.

 

Interpretace výsledků markerů hepatitidy B

 

 

HBsAg

aHBs

HBeAg

aHBe

aHBc total

aHBc IgM

HBV DNA

Akutní hepatitida B

+

-

+

-

+

+

+

Chronická VHB v replikační fázi - HBeAg poz.

+

-

+

-

+

+/-

+

Chronická VHB v replikační fázi - HBeAg negativní

+

-

-

+/-

+

+/-

+

Chronická VHB

- inaktivní nosičství

+

-

-

+

+

-

-

Postinfekční protilátky

-

+

-

+

+

-

-

Postvakcinační protilátky

-

+

-

-

-

-

-

 

Převzato z: Doporučení České hepatologické společnosti a České společnosti infekčního lékařství pro diagnostiku virové hepatitidy B, 2009

 

Typický časový průběh akutní Hepatitidy typu B

Převzato od: Abbott diagnostics, Hepatitis learning guide

Typický časový průběh chronické Hepatitidy typu B

Převzato od: Abbott diagnostics, Hepatitis learning guide

 

Výsledky jsou vydávány jako reaktivní/negativní.

Reaktivní vzorky je pro stanovení diagnózy infekční hepatitidy B nutné konfirmovat v Národní referenční laboratoři SZÚ, které vydává definitivní výsledek pozitivní/negativní.