Kalprotektin ve stolici
Kalprotektin (Stolice; hmot. obsah [µg/g] IA)

Lokální kód: 716 Zkratka: CALS
Kód VZP rutina: 91197 Statim:
Kód NČLP 17246
Synonyma: Calprotectin ve stolici

Princip stanovení FEIA
Odebíraný materiál: Stolice
Odebrané množství: 100 mg
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: 2x týdně, v úterý a v pátek
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Stolice na calprotectin
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Zamrazení vzorku může vést k slabému zvýšení hodnot kalprotektinu díky jeho uvolnění z neutrofilů přítomných ve vzorku. Proto je pro delší skladování výhodné extrakty uchovávat při -20°C. Extrakty jsou stabilní nejméně 4 měsíce.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 6 den

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
4R 99R+ 0 50 µg/g
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

Kalprotektin

 

Kalprotektin je významným senzitivním nespecifickým diagnostickým markerem zánětlivých onemocnění vyznačující se antibakteriálními, antiproliferačními a regulačními vlastnostmi. Představuje okolo 60 % všech bílkovin obsažených v cytosolu neutrofilů. Kalprotektin se však objevuje i na membránách monocytů, endoteliálních a epiteliálních buňkách.

 

Struktura

Protein tvoří heterokomplex skládající se ze dvou těžkých řetězců (MRP-8) a jednoho lehkého řetězce (MRP-14), které jsou nekovalentně spojeny. Váže vápník a  zinek. Vazba zinku není ovlivněna vazbou vápníku.

 

Extracelulární kalprotektin

Kalprotektin bývá z buněk uvolňován během buněčné aktivace neutrofilů a monocytů a dále v důsledku apoptózy či nekrózy z porušené buňky. Hladina extracelulárního kalprotektinu přímo koreluje se sníženou viabilitou polymorfonukleárů. Extracelulární kalprotektin má významné mikrobicidní a fungicidní vlastnosti. Jeho minimální inhibiční koncentrace je srovnatelná s mnohými antibiotiky. Kompeticí o zinek potlačuje růst bakterií a může rovněž inhibovat metaloproteinázy a tím opět omezovat invazivní organismy.

 

Diagnostický marker

Koncentrace kalprotektinu koreluje s výskytem zánětlivého onemocnění střev, kolorektálním karcinomen, ulcerózní kolitidou či s Crohnovým onemocněním, kde se jeho hladina screeningově stanovuje ve stolici. Množství kalprotektinu  je rovněž srovnatelné s množstvím leukocytů vyloučených do střevního lumen. Umožňuje tak odhadovat stupeň leukocytární infiltrace střevní sliznice. 

Rostoucí koncentrace plazmatického kalprotektinu také doprovází cystickou fibrózu, bakteriální infekce v ledvinách, akutní rejekce při transplantaci, meningitidy, pneumonie, tuberkulózu, revmatickou artritidu, parodontitidy atd.

 

Interpretace koncentrace kalprotektinu ve stolici

  • < 50 µg/g = negativní → neukazuje na zánět zažívacího traktu
  • > 50 µg/g = pozitivní → hodnoty mohou znamenat mírné organické onemocnění jako je zánět způsobený NSAID (nesteroidní antiflogistika), mírnou diverkulitidu a IBD v části dočasného uklidnění. Vysoké hodnoty svědčí o aktivním organickém zánětlivém onemocnění v zažívacím traktu.