DRVVT screening R (poměr času pacienta a normální pl.)
RVVT poměr (P; rel. čas [1] výpočet)

Lokální kód: 571 Zkratka: RSr
Kód NČLP 16555
Synonyma: test s jedem Russelovy zmije

Princip stanovení koagulační metoda - elektromechanický princip detekce
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Dvakrát měsíčně Odezva: Do dvou týdnů
Dostupnost statimová: Jen po předchozí domluvě Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 - 0,60
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorek v primární zkumavce se nesmí transportovat při teplotě nižší než 15oC

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina při 25 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Dle ISTH (2009) je doporučena dvojnásobná centrifugace vzorku k získání bezdestičkové plazmy. Prvotní centrifugace se doporučuje 15 min 2000g. Pak je nutno plazmu separovat do další zkumavky a recentrifugovat 10 min 2500g. Počet zbytkových Plt musí být nižší než 10*109/l.Pokud není vzorek ihned zpracován je nutno jej do 1 hod zamrazit při -80oC. Pro zamrazení se vzorek rozplňuje do 2 mikrozkumavek (2. zkumavka je pro konfirmační testy, které nemusí být prováděny tentýž den)
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 hodina
Stabilita při -20°C 4 týden
Poznámka ke stabilitě Nelze opakovaně mrazit. Rozmrazování musí co nejrychlejší do 15 min, při teplotě 37oC

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 0,8 1,2 1
Kód pro vykazování pojišťovně je uveden u položky LČLP: 569
Základní informace k analytu:

Test je součástí diagnostiky LA. Jedná se o skupinu IG, které interferují jedním nebo více závislými testy závislými na fosfolipidech. Jde hlavně o autoprotilátky, které jsou namířeny proti antifosfolipidovým složkám protrombinového komplexu. Tyto autoprotilátky vstupují do koagul. děje na různých úrovních koagul. procesu, reagují s prokoagulačními fosfolipidy a soutěží o místa na nich s faktory koagul. systému. Tím omezují vázání těchto faktorů do koagulačně aktivních komplexů a způsobují abnormální nálezy koagul. testů. Diagnostika LA je společně s vyšetřením APLA součástí diagnostiky APS.

Klinická indikace: Nemocní s LA mají zvýšené riziko vzniku trombózy. LA jsou často nalézány u pacientů s trombocytopenií, u hepatitid, vazospastických poškození, kožních ulcerací, IM, trombózy mozk. tepen, po přestálých bakteriálních a virových infekcích, po malárii, lymeské borelióze a neurologických nezánětlivých chorobách (epilepsie, migréna). Frekvence LA narůstá s věkem.

 

 • 558_APTT LA necitlivý v plazmě (koag. č. p.)
 • 560_APTT LA necitlivý - ratio
 • 561_Poměr R APTT LA a APTT necitlivého
 • 562_Rosnerův index APTT LA směsi P+N (1:1)
 • 563_DRVVT poměr R scr. a R konf.
 • 564_APTT LA (koag. č. pac.)
 • 566_APTT LA ratio
 • 567_APTT LA směsi P+N 1:1
 • 568_APTT hexagonál konf. LA v plazmě
 • 569_DRVVT screening v plazmě (koag. č. p.)
 • 571_DRVVT screening ratio
 • 572_DRVVT screening P+N (1:1)
 • 574_DRVVT konf.  v plazmě (koag. č. p.)
 • 576_DRVVT konf. R