Natriuretický peptid typu B v plazmě
BNP* (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

Lokální kód: 31 Zkratka: BNP
Kód VZP rutina: Statim: 81731
Kód NČLP 16486
Synonyma: BNP v plazmě
BNP

Princip stanovení Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Odběr pouze do plastové nádobky s EDTA.
Před odběrem je nutný klid na lůžku po dobu 20 minut.
Pří léčbě rekombinantním BNP je nutné odběr provádět před podáním, nebo 2 hodiny po podání.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorky pro stanovení BNP je nutné uchovávat a přepravovat v plastových nádobkách. Kontakt se sklem snižuje stabilitu analytu.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Podání preparátů obsahující rekombinantní BNP (nesiritid).

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Separace erytrocytů do 1 hodiny od odběru.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při 4-8°C 24 hodina
Stabilita při -20°C 90 den
Poznámka ke stabilitě Vzorky plné krve skladované při teplotě +2 až +8 °C musí být vyšetřeny do 24 hodin od odběru.
Vzorky plné krve skladované při pokojové teplotě musí být vyšetřeny do 4 hodin od odběru.
Vzorky plazmy mohou být uchovávány při + 2 až + 8 °C po dobu 24 hod. Pro další použití musí být plazma oddělená od erytrocytů a zamražená na -20 °C po dobu max. 3 měsíců. Vzorky můžou být zmrazeny a rozmrazeny maximálně 3x.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 44R 364D 10,0 89 ng/l
M 15R 44R 364D 10,0 73 ng/l
F 44R 365D 54R 364D 10,0 111 ng/l
M 44R 365D 54R 364D 10,0 40 ng/l
F 55R 64R 365D 10,0 155 ng/l
M 55R 64R 365D 10,0 80 ng/l
F 65R 74R 364D 10,0 159 ng/l
M 65R 74R 364D 10,0 150 ng/l
F 75R 99R+ 10,0 266 ng/l
M 75R 99R+ 10,0 121 ng/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

P - Natriuretický peptid typu B

 

Charakteristika

BNP je hormon syntetizovaný v srdečních síních a komorách, mozku, nadledvinách. Základem molekuly je 17-členný kruh s dvěma postranními řetězci. Stimulem pro uvolnění (u BNP nastartování syntézy de novo) je zvýšená tenze kardiomyocytů a/nebo hypoxicko ischemické poškození myokardu.

Mechanizmus účinku v cílových tkáních je na molekulární úrovni zajištěn receptory (zejména NPR-A) s guanylátcyklázovou aktivitou.  Účinek je natriuretický, diuretický a vazodilatační.

Degradace a eliminace probíhá vychytáváním ve tkáních prostřednictvím clearancových receptorů (NPR-C), štépením neutrální endopeptidázou (neprilysinem), dipeptidylpeptidázou IV a meprinem A. Z menší části je eliminován renálně.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

50,0 %

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

139,1 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 100,00 ng/l)

139,07 ng/l

Poločas eliminace

0,015 dne, tj. 0,4 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

22 minut (Kemperman, 2004)

 

Indikace vyšetření

Diagnostika akutního a chronického srdečního selhání (rule - in, rule - out), diferenciální diagnostika dušnosti, monitorování terapie srdečního selhávání, prognostický marker srdečních onemocnění včetně akutního koronárního syndromu.

 

Výpovědní hodnota

 

·         Vysoká negativní prediktivní hodnota (rule out)

·         Prognostická váha

·         Relativní nespecifičnost k etiologii srdečního selhání. Natriuretické peptidy (NAP) signalizují, že Myokard volá o pomoc“ (Jabor 2010)

·         Hodnoty cut off a referenčních mezí jsou výrazně odlišné pro různé situace a je nutné je volit s ohledem na zvolený klinický dotaz. Interpretace výsledků musí být vždy s ohledem na věk a relevantní komorbidity, kde je nutné použít specifické hodnoty cut off.

o    Rrenální selhání – zvýšení hodnot NAP

o    Hypotyreóza, obezita - snížení hodnot NAP (v pásmu ref.rozmezí)

 

Zdroje informací

A.Jabor et.al, Natriuretické peptidy, Roche, 2010

ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without ST-segment elevation, 2011.

NACB guidelines: Biomarkers of acute coronary syndromes and heart failure, 2007.

             www.enclabmed.cz

 

 

 

.