NT-proBNP v séru
NT-proBNP* (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Lokální kód: 323 Zkratka: sNTB
Kód VZP rutina: Statim: 81731
Kód NČLP 16353

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu

Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 3 den
Stabilita při 4-8°C 6 den
Stabilita při -20°C 96 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ <125 ng/l
Základní informace k analytu:

 

P – N-terminální natriuretický propeptid typu B

 

Charakteristika

NT-proBNP, tvořený 76 aminokyselinami, je hormonálně neaktivní produkt štěpení molekuly proBNP.  Je považován za fragment, který je neschopný vazby na receptory a pravděpodobně tedy bez biologického významu.  Jedná se o peptid s vysokou validitou v kardiologické diagnostice, kde má klinicky srovnatelnou výpovědní hodnotu jako vlastní aktivní hormon BNP. Koncentrace BNP a NT-proBNP v plazmě roste u osob s dekompenzovaným srdečním selháním, plicní hypertenzí, renálním selháním. Oproti BNP má stanovení některé výhody jako jsou – stabilita molekuly, menší biologická variabilita, vyšší stupeň standardizace).

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

10 %

Interindividuální variabilita (CVg)

16 %

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

29 %

Index individuality (teoretický, bez Cva)

0,63

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 125,00 ng/l)

36,3 ng/l

Poločas eliminace

0,085 dne, tj. 2 hodiny

Zdroj poločasu eliminace: Kemperman, 2004.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika akutního a chronického srdečního selhání (rule - in, rule - out), diferenciální diagnostika dušnosti, monitorování terapie srdečního selhávání, prognostický marker srdečních onemocnění včetně akutního koronárního syndromu.

 

Výpovědní hodnota

 

·         Vysoká negativní prediktivní hodnota (rule out)

·         Prognostická váha

·         Relativní nespecifičnost k etiologii srdečního selhání. Natriuretické peptidy (NAP) signalizují, že Myokard volá o pomoc“ (Jabor 2010)

·         Cut-off pro vyloučení srdečního selhání při akutním rozvoji obtíží je 300 ng/l, bez akutního rozvoje obtíží 125 ng/l

Zdroje informací

A.Jabor et.al, Natriuretické peptidy, Roche, 2010

ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without ST-segment elevation, 2011.

NACB guidelines: Biomarkers of acute coronary syndromes and heart failure, 2007.

             www.enclabmed.cz

 

 

 

.