Protein S - aktivita v plazmě
Protein S - inhibiční aktivita (P; Relativní arbitrární aktivita [%] koagul. (det. magn.))

Lokální kód: 537 Zkratka: PS
Kód VZP rutina: 96211 Statim:
Kód NČLP 16280

Princip stanovení Koagulační stanovení, elektromechanický princip detekce
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Jednou měsíčně - při dostatečném počtu vzorků Odezva: 1x za 1 měsíc
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 - 0,60.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorek v primární zkumavce se nesmí transportovat při teplotě nižší než 15°C

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina při 25 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Doporučuje se centrifugace 15 min 2000-2500g.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při -20°C 30 den
Poznámka ke stabilitě Nelze opakovaně mrazit. Rozmrazování musí co nejrychlejší, při teplotě 37oC

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 4T 35 65 %
4T 1D 6R 55 120 %
6R 1D 11R 45 115 %
11R 1D 16R 50 110 %
F 14R 60R 35 140 % GRAVID
16R 1D 18R 65 140 %
F 18R 1D 99R+ 50 140 %
M 18R 1D 99R+ 65 140 %
Základní informace k analytu:

Protein S je vitamin K dependentní protein. Vyskytuje se ve dvou formách - volný (kofaktor PCa –cca 40 %) a vázaný na C4b-BP (nemá kofaktorovou aktivitu - cca 60%). Působí jednak jako kofaktor aktivovaného proteinu C, který inaktivuje F Va a VIIIa (pouze volný protein S), jednak jako samostatný inhibitor protrombinázy (cestou přímé inhibice FXa a vazbou na FV a Fva). Nedostatek proteinu S způsobuje snížení antikoagulačního potenciálu krve a tím zvýšené riziko vzniku tromboembolizmu.

Nedostatek PS může být vrozený nebo získaný:

·         jaterní onemocnění

·         nedostatek vit. K

·         orální antikoagulační léčba

·         zvýšená spotřeba (DIC, TEN)

·         gravidita, HAK

·         zánětlivá onemocnění

·         Protein S je vyšší u mužů než u žen a zvyšuje se s věkem