Protein C aktivita v plazmě
Protein C - inhibiční aktivita (P; Relativní arbitrární aktivita [%] koagulace (opticky))

Lokální kód: 536 Zkratka: PC
Kód VZP rutina: 96199 Statim:
Kód NČLP 16274

Princip stanovení Chromogenní stanovení 405 nm
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků Odezva: Do týdne
Dostupnost statimová: Jen po předchozí domluvě Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 - 0,60.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorek v primární zkumavce se nesmí transportovat při teplotě nižší než 15°C

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina při 25 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Doporučuje se centrifugace 15 min 2000-2500g.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při 4-8°C 24 hodina
Stabilita při -20°C 30 den
Poznámka ke stabilitě Nelze opakovaně mrazit. Rozmrazování musí co nejrychlejší, při teplotě 37oC

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 4T 30 55 %
4T 1D 1R 30 112 %
1R 1D 6R 65 125 %
6R 1D 11R 70 125 %
11R 1D 16R 65 120 %
16R 1D 99R+ 70 130 %
Základní informace k analytu:

Protein C je vitamin K dependentní protein, syntetizovaný v játrech a přítomný v plazmě v neaktivní formě jako proenzym. Jeho aktivace in vivo vyžaduje přítomnost trombinu, kalcia a fosfolipidů a je potencována endoteliálním faktorem - trombomodulinem. Aktivovaný protein C inaktivuje F Va a VIIIa v přítomnosti kofaktoru proteinu S a F V. Nedostatek proteinu C způsobuje snížení antikoagulačního potenciálu krve a tím zvýšené riziko vzniku TEN.

Nedostatek PC může být vrozený nebo získaný

·         jaterní onemocnění

·         nedostatek vit. K

·         orální antikoagulační léčba

·         zvýšená spotřeba (DIC, TEN)

·         zánětlivá onemocnění