Trombinový test v normální plazmě
Trombinový test - normál (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Lokální kód: 533 Zkratka: TT n
Kód NČLP 16117

Princip stanovení stanovuje se vždy pro celou šarži reagencie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Jedná se o koagulační čas firemní plazmy dostupnost a odezva se nesleduje

Pokyny k odběru vzorku: Firemní plazma odběr se neprovádí

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků

Kód pro vykazování pojišťovně je uveden u položky LČLP: 532
Základní informace k analytu:
Referenční meze se pro čas normální plazmy neuvádějí.

Trombinový test je rychlý a jednoduchý test zachycující poslední fázi koagulační kaskády – přeměnu fibrinogenu na fibrin. Je indikován zejména při podezření na dysfibrinogenémie (vrozené i získané – zejména např. při hepatopatiích). Působením trombinu na molekulu fibrinogenu se odštěpují z jeho řetězců a 2 fibrinopeptidy A a z řetězců b 2 fibrinopeptidy B za vzniku fibrin monomerů, které spontánně polymerují „end to end“ a „side to side“ za vzniku rozpustného fibrinu, stabilizovaného následně faktorem XIII v přítomnosti Ca 2+. Trombinový test není ovlivněn nedostatkem F XIII a všech koagulačních faktorů, které jsou  v koagulační kaskádě před trombinem.

Příčiny prodloužení trombinového testu:

·         Abnormality fibrinogenu

-   kvalitativní: dysfibrinogenémie,

-   kvantitativní: vrozené hypo- nebo afibrinogenémie

o    získané hypofibrinogenémie ( DIC, fibrinolýza, choroby jater)

·         Přítomnost inhibitorů s antitrombinovým účinkem

-   heparin

-   FDP (také antipolymerizační účinek)

-   jiné vzácně se vyskytující inhibitory  (např. imunoglobuliny u myelomu a revmatoidní artritidy)

fyziologicky u novorozence