PT N (koag. čas normální plazma)
PT normál (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Lokální kód: 522 Zkratka: Qt-N
Kód NČLP 16097
Synonyma: QUICK čas normální plazmy

Princip stanovení Elektromechanický princip detekce koagula
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Čas normální plazmy se stanovuje v rámci kalibrace pro každou šarži reagencie pro stanovení PT. Viz Kalibrační protokol PT.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků

Kód pro vykazování pojišťovně je uveden u položky LČLP: 521
Základní informace k analytu:

Protrombinový test dle Quicka je základní screeningový koagulační test používaný k detekci vrozených či získaných nedostatků faktorů vnějšího koagulačního systému (F II, V, VII, X).

Příčiny prodloužení PT: vrozený defekt výše uvedených koagulačních faktorů, fyziologicky u novorozence, získaný defekt (přítomnost inhibitorů, nedostatek vitamínu K a léčba antagonisty vitamínu K- choroby jater, DIC). Pro hodnocení výsledků PT u pacientů, kteří nejsou na antikoagulační léčbě, se používá ratio (případně %)

Test PT se dále používá k monitorování orální antikoagulační terapie, při níž dochází ke snížení hladiny vitamin K dependentních faktorů. Výsledky se vyjadřují v INR. Terapeutický rozsah: INR = 2,0 – 3,0 (pozn.: terapeutický rozsah INR může být posunut oběma směry dle klinického stavu pacienta).

Klinické použití:

Ø  U poruch jaterního parenchymu a u koagulopatií jiného typu s poruchou tvorby aktivátorů protrombinu. Monitorování antikoagulační léčby založené na antagonistech vitamínu K.

Ø  Při léčbě antagonisty K vitaminu klesá jako jeden z prvních faktorů hladina proteinu C a S. Proto je v úvodu podávání nebezpečí vzniku trombózy (kumarinové nekrozy). Přitom čas koagulace je normální. V této fázi, pokud vyšetřujeme hladiny proteinu C a S, je INR normální, ale hladiny těchto proteinů mohou být již snížené.