Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod_P(pacient)+P(ref
PT směs 1N+1P po 2 hod (P(pacient)+P(referenční); čas [s] koagul. (det. magn.))

Lokální kód: 603 Zkratka: Q1Ni
Kód NČLP 16070

Princip stanovení Elektromechanický princip detekce koagula
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do týdne
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Vyhodnocení směsných testů může provést pouze pověřený pracovník.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže zaručit správnost výsledků. V případě podstatných odchylek HCT, se doporučuje změnit množství antikoagulancia v závislosti na HCT.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny k transportu: Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě. Teplota nesmí klesnout pod 15 °C.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Při prodloužení PT o víc než 20 % je možné pomocí směsných testů odlišit, zda je prodloužení PT způsobeno deficitem faktorů vnějšího koagulačního systému (FII, FV, FVII, FX a Fbg), nebo přítomností inhibitoru. Při PT ve fyziologickém rozmezí se směsné testy neprovádí.

Maximální čas od získání do zpracování 6 hodina při 21 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Pro získání plazmy chudé na trombocyty se doporučuje centrifugace 15 min 2000-2500g.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 6 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě 6 hodin při teplotě 15 - 25 °C. Provádět směsné testy u pacientů s antikoagulační léčbou se nedoporučuje.

Základní informace k analytu:

Směsné testy, nazývané rovněž korekční, používáme při zjišťování, zda je prodloužení času koagulačního testu způsobeno deficitem koagulačních faktorů, nebo přítomnosti inhibitorů (specifických, resp. nespecifických).

U směsných testů se používá směs pacientské plazmy a komerčně dodávané „normální“ plazmy, která splňuje fyziologická kriteria (dostatečná hladina faktorů, nepřítomnost inhibitorů). Tato plazma je zdrojem koagulačních faktorů, proto v případě, že pacient trpí deficitem těchto faktorů, normální plazma je substituuje a výsledný čas směsného testu je kratší, než čas základního testu. Dochází tedy ke korekci.

V případě přítomnosti inhibitorů ke korekci nedojde. Testování se provádí ihned po smíchání pacientské plazmy a normální plazmy a rovněž po inkubaci (2 hodiny) této směsi při 37 C. Takto lze rozlišit inhibitor typu Lupus antikoagulant, který je silný inhibitor a působí rychle, od inhibitorů specifických, které k projevení svého inhibičního účinku potřebují delší dobu.