Hemoglobin A1c v krvi
Hemoglobin A1c(DOF) (Hemoglobin(B); látkový podíl [mmol/mol] chromatografie-HPLC)

Lokální kód: 70 Zkratka: glHb
Kód VZP rutina: 81449 Statim:
Kód NČLP 15194
Synonyma: HbA1c
GlyHb
Glykovaný hemoglobin

Princip stanovení HPLC (výměna kationtů)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA + NaF (Vacuette: šedý uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: žilní a kapilární krev s K3EDTA, heparinem, citrátem.
Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 den
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C

Základní informace k analytu:
Rozhodovací meze:
referenční interval (dospělí, negravidní): 20 - 42 mmol/mol
kompenzovaný diabetes (dospělí, negravidní): 43 - 53 mmol/mol
Zdroj: doporučení ČSKB a ČDS. Literární údaje pro rozhodovací rozmezí se liší.

 

Hb(B) - Hemoglobin A1c

 

Charakteristika

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

1,9 %

Interindividuální variabilita (CVg)

5,7 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,33

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

7,4 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 40,00 mmol/mol)

2,95 mmol/mol

Poločas eliminace

120 dne, tj. 2880,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

120 dní (Milan, 2012)

 

Indikace vyšetření

Monitorování onemocnění a comliance k léčbě diabetes mellitus.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, doporučení ČSKB a ČDS CLS JEP, 2012

 

 

.