Anti-Treponema pallidum v séru
Anti-Treponema pallidum (S; arb. látková konc. [kIU/l] *)

Lokální kód: 514 Zkratka: TPLA
Kód VZP rutina: 82097 Statim:
Kód NČLP 14672
Synonyma: Syfilis
Syphilis
TPLA

Princip stanovení Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: EDTA, citronan sodný nebo heparinizovaná plazma.
Není nutný odběr nalačno.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorky srážlivé krve lze transportovat (mimo IKEM) chlazené při teplotě +2 až +8 °C. Ke konfirmaci: vzorky srážlivé krve nebo séra (separované od gelu nebo koagula)ke konfirmaci do SZÚ lze transportovat při pokojové teplotě nebo chlazené při +2 až +8 °C.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
V případě reaktivního vzorku při první analýze viz. pracovní instrukce PI025 Pokyny pro službu a PI035 Imunochemie - interpretace výsledků pro další postup.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 24 hodina
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě Stabilita při -20 °C není výrobcem deklarovaná. Údaj platí pro oddělené sérum a byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.
Nelze stanovovat opakovaně rozmrazené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ kU/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace
Výsledek je vydán v textové podobě reaktivní / negativní. Kritéria pro hodnocení výsledků:
S/CO menší než 1 - negativní
S/CO větší nebo rovno 1 - reaktivní
Reaktivní vzorky odesíláme ke konfirmaci do Národní referenční laboratoře SZÚ.

 

 

Diagnostika Syfilis

 

Treponema pallidum patří do čeledi anaerobních spirochét. Je dlouhá 5-20 µm a člověk je její jediným hostitelem.

Protoplasmatický válec je obalen třívrstevnou stěnou s obsahem kyseliny muramové. Na jednom konci vybíhají axiální fibrily a celé tělo je obaleno membránou a slizovou vrstvou, která treponemata chrání před  imunitní odpovědí (fagocytóza, protilátky, komplement).

Nákaza je sprostředkovaná převážně pohlavním stykem ale je možný i jiný přenos (kontaminované předměty). Inkubační doba je 2-4 týdny.

Poškození kapilár a následná imunopatologická rekace jsou hlavním patogenetickým mechanizmem.

 

Získané onemocnění má 3 stadia. Primární je charakterizované ulcus durum a lokální lymfadenopatií. Sekundární stadium vzniká následkem generalizace infekce, zahrnuje slizniční a kožní symptomy a tvoří se protilátky. Po bezpříznakové latentní fázi s pozitivitou protilátek následuje terciární stadium charakteristické orgánovým postižením CNS a aorty a tvorbou gumat. Pacient je infekční v prvních dvou stadiích. Treponemata pronikají placentou a můžou způsobit adnátní syfilis.Následkem fetální infekce je smrt plodu anebo se rozvine charakteristický obraz (Hutchinsonova trias).

 

Laboratorní diagnostika syfilis je založená především na sérologickém vyšetření, kultivace není dostupná.

 

Přímý průkaz

Uplatňuje se hlavně v primárním a částečně v sekundárním stádiu. Zahrnuje mikroskopické vyšetření v zástinu a test přímé imunofluorescence. PCR diagnostika zatím není rutinně rozšířena.

 

Nepřímý průkaz

Zahrnuje detekci protilátek a je základem diagnostiky 2. a 3. stadia. Sérologické testy se dělí na treponemové a netreponemové. Screeningové vyšetření vždy obsahuje treponemový i netreponemový test

 

Netreponemové testy

·         Patří sem metody VDRL a RRR (RPR)*, které nahradili dřívější Bordet-Wassermannovu reakci, používají se pro screening.

·         Detekují protilátky proti kardiolipinu, které jsou součástí membrány treponemat ale i mitochondriální membrány. Falešná pozitivita se proto vyskytuje u jiných onemocnění (hepatitidy, infekční mononukleóza, gravidita, infarkt myokardu, autoimunitní onemocnění, malignity).

·         Reaktivita se objevuje za 1-4 týdny po vzniku ulcus durum, po léčbě mizí v průběhu 1-2 let.

·         Kvantitativní provedení slouží k posouzení aktivity infekce (vzestup titru u čerstvé infekce, reinfekce, relapsu) a úspéšnosti terapie

Treponemové testy

·         Screeningové testy: TPHA a jeho varianty (TPPA, MHA-TP), dále imunoanalýza (CMIA*, EIA) a latexová aglutinace.

o    Reaktivita je přítomna od 3.- 4.týdne infekce a perzistence je dlouhodobá

o    Falešná reaktivita až u 1% populace (autoimunity, kolagenózy…)

·         Konfirmační testy a testy pro stanovení IgG a IgM protilátek (Western blot, FTA-ABS, Nelsonův imobilizační test…).

* testy používané na PLM IKEM

 

Při reaktivitě screeningových testů je nutné nález konfirmovat v NRL SZÚ. 

 

 Syfilis TP harmonogram vyšetření

 

 

Interpretace screeningových testů

 

Netreponemový test (RRR)

Treponemový test (CMIA)

Možná Interpretace

+

+

Suspektní infekce, nutná konfirmace

+

-

Susp.falešná pozitivita RRR testu, v případé klinické relevance nutná konfirmace/opakování vyšetření

-

+

Primární stadium nebo latentní infekce, překonaná infekce v minulosti

-

-

Negativní výsledek, možná falešná negativita u infekce v inkubační fázi.

Převzato a upraveno z: Ratnam S.:The laboratory diagnosis of syphilis, Can J Infect Dis Med Microbiol Vol 16 No 1 January/February 2005