Retikulocyty-relativní počet v krvi
Retikulocyty (Erytrocyty(B); num. podíl [1] fotoopt. (laser))

Lokální kód: 418 Zkratka: RT
Kód VZP rutina: 96857 Statim:
Kód NČLP 13836

Princip stanovení Optický princip
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření, a to jen na telefonické vyžádání.

V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek laboratoř nemůže výsledky zaručit.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro pacienty: HTO TO
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Maximální čas od získání do zpracování 5 hodina při 22 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 5 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 1D 0.030 0.070 1
2D 2D 0.013 0.059 1
3D 1T 0.000 0.010 1
1T 1D 4T 2D 0.002 0.020 1
1M 1D 3M 0.003 0.036 1
3M 1D 12R 0.002 0.028 1
12R 1D 15R 0.005 0.015 1
15R 1D 99R+ 0.005 0.025 1
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Doporučení laboratorní sekce.

Parametr retikulocyty je nadstavbou vyšetření krevního obrazu, vhodnou především u pacientů s odchylkami v červené řade (anemie, polyglobulie).

Retikulocyty se rozdělují na jednotlivé frakce podle obsahu RNA, který určuje jejich zralost. Stanovení konkrétních frakcí retikulocytů má význam pro posouzení erytropoetické aktivity kostní dřeně.

 

Zvýšený počet retikulocytů může být následkem snahy organizmu kompenzovat ztráty krve např. následkem krvácení, hemolýzy, případně se může jednat o úspěšnou terapii erytropoetinem, vit. B12 při léčbě perniciózní anémie, železem u sideropenické anémie apod. K nárůstu počtu retikulocytů dochází i v případech reparace kostní dřeně po přechodném útlumu (imunosuprese, onkologická léčba apod.).  Snížený počet retikulocytů analogicky svědčí neefektivní erytropoézu. Důvodem může být dřeňový útlum následkem léčby, ozářením, nedostatkem minerálů a vitaminů potřebných k erytropoéze (vegetariání) nebo i malignity ať už kostní dřeně, nebo jiných orgánů (metastatické postižení kostní dřeně).

 

Důležitým parametrem je i obsah hemoglobinu v retikulocytech, parametr Ret Hb, který je ukazatelem hemoglobinizace červených krvinek a je cenným parametrem při posouzení efektivity léčby anemie.

Rozdíl mezi hodnotou Ret Hb a Hb v erytrocytech umožňuje odhadnout trend případné animizace/její léčby (Ret Hb - Hb v ery < 0 => hrozí v budoucnu anemie a naopak).

 

Jednotlivé frakce erytrocytů podle obsahu RNA:

·         HFR (mladé retikulocyty) – vysoký obsah RNA,

·         MFR (středně zralé retikulocyty) – střední obsah RNA,

·         LFR (zralé retikulocyty) – nízký obsah hemoglobinu.

Frakce nezralých retikulocytů, IRF = HFR + MFR a ekvivalent hemoglobinu v retikulocytech (RET-He) posuzuje jak kvantitu (erytropoetická aktivita), tak kvalitu (syntéza a začleňování hemoglobinu) nově formovaných červených krvinek.