LMWH v plazmě
Nízkomolekulární heparin (P; arb. látková konc. [kIU/l] koagulace (opticky))

Lokální kód: 535 Zkratka: LMWH
Kód VZP rutina: 96157 Statim:
Kód NČLP 11251
Synonyma: anti Xa aktivita LMWH

Princip stanovení Chromogenní stanovení 405 nm, kapalná reagencie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr se provádí do modré 2 ml, resp. 5 ml zkumavky (VACUETTE; výrobce GREINER BIO-ONE) s 3,2% citrátem sodným (0,109 mol/l). Vakuovým systémem se provede odběr krve po rysku na zkumavce (akceptovatelná je odchylka ± 10 %).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Důležitý okamžitý transport, není možné vyšetření doobjednat.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Pro správnou kontrolu léčby je nutné provést odběr mezi 3. - 4. hodinou po aplikaci léku.

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina při 21 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Doporučuje se centrifugace 15 min 2000-2500g.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 hodina
Stabilita při -20°C 30 den
Poznámka ke stabilitě Stabilita při 18 - 26 °C je uvedena v primární zkumavce. Pro uchovávání při teplotě nižší než 18 °C je nutno plazmu separovat do sekundární zkumavky.

Základní informace k analytu:
Pro preventivní podávání biologická odpověď 0,2 - 0,4 kIU/l. Pro léčebné podání je biol. odpověď 0,5 - 1,2 kIU/l

Test je používán k monitorování terapie LMWH, měří se inhibiční účinek komplexu heparin-AT III na FXa:

 

PREVENTIVNÍ PODÁVÁNÍ LMWH:

DÁVKOVÁNÍ

PROVEDENÍ

ČAS ODBĚRU

BIOLOGICKÁ ODPOVĚĎ

20 – 40 mg (střední až vysoké riziko)

Podkožně 0,2 – 0,4 ml

(1 inj./den)

Vždy 3 – 4 hod po injekci

0,2 – 0,4 anti Xa IU/ml

 

LÉČBA LMWH:

DÁVKOVÁNÍ

PROVEDENÍ

ČAS ODBĚRU

BIOLOGICKÁ ODPOVĚĎ

1 mg/kg/12 hod

Podkožně 2 inj./den

3 hod po inj.

0,5 – 1,2 anti Xa IU/ml

 

Test, vzhledem k použitému kalibrátoru, není určen k monitoraci léčby nefrakcionovaným heparinem.

Poznámka: Odběr je v případě subkutánního podání doporučeno provádět 3-4 hodiny po aplikaci, kdy je dosaženo nejvyšší aktivity anti-Xa, v případě intravenózní kontinuální infúze kdykoliv v jejím průběhu.