Fibrinolýza euglobulinů
Euglobulinová lýza (Euglob. frakce proteinů(P); čas [minuta] rozpuštění sraženiny)

Lokální kód: 557 Zkratka: Flyz
Kód VZP rutina: 96427 Statim:
Kód NČLP 07774
Synonyma: Lýza euglobulinů

Princip stanovení sledování rozpouštění koagula
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 6 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 - 0,60
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve

Maximální čas od získání do zpracování 30 min při 25 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Doporučuje se centrifugace 15 min 3000g
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 30 min
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 18R >120 minuta
18R 1D 99R+ >180 minuta