Lymfocyt v nátěru periferní krve
Lymfocyty (Leukocyty(B); num. podíl [%] mikroskop. (světlo))

Lokální kód: 432 Zkratka: LY
Kód NČLP 03594

Princip stanovení Světelná mikroskopie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření, a to jen na telefonické vyžádání.

V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek laboratoř nemůže výsledky zaručit.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Maximální čas od získání do zpracování 5 hodina při 22 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 5 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 1D 21,00 41,00 %
2D 1T 31,00 51,00 %
1T 1D 2T 38,00 58,00 %
2T 1D 1M 46,00 66,00 %
1M 1D 6M 46,00 71,00 %
6M 1D 1R 51,00 71,00 %
1R 1D 2R 49,00 71,00 %
2R 1D 4R 40,00 69,00 %
4R 1D 6R 32,00 60,00 %
6R 1D 8R 29,00 52,00 %
8R 1D 10R 28,00 49,00 %
10R 1D 15R 25,00 48,00 %
15R 1D 99R+ 20,00 45,00 %
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Doporučení laboratorní sekce.

Parametr lymfocyt je součástí vyšetření krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů, který patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění.

Lymfocytóza bývá spojována s virovými onemocněním (EBV viróza, CMV viróza), chronickými infekcemi, TBC, infekčními hepatitidami (polyklonální lymfocytóza), lymfoproliferacemi (monoklonální lymfocytóza). Lymfopenie vzniká vlivem působením toxických látek, po podání ATG (antithymocytární globulin), při léčbě kortikoidy, atd.