APTT_P před inkubací
APTT (P; čas [s] *)

Lokální kód: 582 Zkratka: P
Kód NČLP 03455

Princip stanovení Elektromechanický princip detekce
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: dle počtu vzorků, min. 1x týdně
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Vyhodnocení směsných testů může provést pouze pověřený pracovník.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže zaručit správnost výsledků. V případě podstatných odchylek HCT, se doporučuje změnit množství antikoagulancia v závislosti na HCT.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve
Pokyny k transportu: Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě. Teplota nesmí klesnout pod 15 °C
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Při prodloužení aPTT o víc než 20 % je možné pomocí směsných testů odlišit, zda je prodloužení aPTT způsobeno deficitem faktorů vnitřního koagulačního systému (FXII, FXI, FIX, FVIII, FX, FV, FII a Fbg), nebo přítomností inhibitoru.

Maximální čas od získání do zpracování 4 hodina při 21 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Pro získání plazmy chudé na trombocyty se doporučuje centrifugace 15 min 2000-2500g.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě 4 hodiny při teplotě 15 - 25 °C. Provádět směsné testy u pacientů s antikoagulační léčbou se nedoporučuje.

Základní informace k analytu:

Směsné testy aPTT se provádí pouze u pacientů, u kterých je prodloužený základní test. Pomocí směsných testů lze odlišit, zda je prodloužení způsobeno deficitem koagulačních faktorů (FXII, FXI, FIX, FVIII, FX, FV, FII, fibrinogen), nebo přítomností inhibitorů, jak specifických (inhibitor specifický pro daný koagulační faktor) nebo nespecifických (inhibitor typu Lupus Antikoagulans).

 

Provádí se měření aPTT u vzorků:

·         pacientská plazma (P)

·         1 díl pacientské plazmy + 1 díl normální plazmy (1P + 1N)

·         1 díl pacientské plazmy + 4 díly normální plazmy (1P + 4N)

·         4 díly pacientské plazmy + 1 díl normální plazmy (4P + 1N)

·         normální plazma (N)

 

Připravené směsi plazem se testují ihned po smíchání a po 2 hodinové inkubaci při 37 ºC.

 

Pokud se prodloužení koagulačního času koriguje, jedná se o deficit faktorů (normální plazma doplnila chybějící faktory, čas koagulace se zkrátí).

Pokud nedojde ke korekci (před inkubací, resp. po inkubaci), jedná se přítomnost inhibitoru. Za průkaz specifického inhibitoru se považuje, když příměs 1/5 pacientovy plazmy výrazně prodlužuje čas normální plazmy (s časem toto prodloužení roste) a příměs 1/5 normální plazmy v plazmě pacienta nezpůsobí korekci.