Krvácivost Ivy
Krvácivost (Pt; čas [s] krvácivost (Ivy))

Lokální kód: 649 Zkratka: Ivy
Kód NČLP 01168

Princip stanovení Orientační metoda u lůžka pacienta nebo v ambulanci
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Denně v pracovní dny
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Vyšetření je nutné objednat v laboratoři, provádí se u lůžka pacienta, případně v ambulanci indikujícího lékaře.

Pokyny k odběru vzorku: Vybrání místa řezu a směru řezu: nejvhodnější místo k provedení testu je na předloktí asi 5 cm od loketního záhybu. Je nutné se vyhnout povrchovým žilám, jizvám, modřinám a oteklinám, pro dospělého se volí horizontální poloha kopíčka.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Před provedením testu je vhodné vynechat léky, které mají vliv na hemostázu, tedy protidestičkovou léčbu a antikoagulační léčbu. Podmínky vysazení léčby musí rozhodnout indikující lékař.

Maximální čas od získání do zpracování 1 den
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
11M 30D 99R+ 2.0 8.0 s