Oddělení klinické hematologie pro IKEM

ADAMTS13 - inhibitor_P
ADAMTS13_aktivita
Agreg.ADP 1 uM
Agreg.ADP 10 uM
Agreg.ADP 5 uM
Agreg.adren 1 uM
Agreg.adren 10uM
Agreg.risto 1.5
AGREGACE AA
Agregace kolagen
Agregace samovolná_P
Analýza destičkových funkcí (PFA 100) - COL/ADP_Krev
Analýza destičkových funkcí (PFA 100) - COL/EPI_Krev
Anisocytoza Thr v krvi
Anizocytóza Thr v krvi SD
Anti-heparin/PF4 komplex_S
Antitrombin v plazmě
APCR - poměr v plazmě
Apixaban - antiXa aktivita_P
aPTT - Hexagonál konfirmace La v plazmě
APTT 1N+1P po 2 hod_P(pacient)+P(referenční)
APTT 1N+1P_P(pacient)+P(referenční)
APTT 1N+4P po 2 hod_P(pacient)+P(referenční)
APTT 1N+4P_P(pacient)+P(referenční)
APTT 4N+1P po 2 hod_P(pacient)+P(referenční)
APTT 4N+1P_P(pacient)+P(referenční)
APTT LA necitlivý - poměr pac. k času normální plazmy
APTT LA necitlivý v plazmě (koag. čas pacienta)
APTT LA směsi P+N 1:1
APTT N (koag. čas normální plazma)
APTT normálu po 2 hod_P
APTT normálu_P před inkubací
APTT po 2 h inkubaci_P
APTT ratio v plazmě
APTT v plazmě (koag. čas pacient)
APTT-LA - poměr času pacienta a normální plazmy
APTT-LA v plazmě (koag. čas pacienta)
APTT_P před inkubací
Arixtra - antiXa aktivita_P
Atypický lymfocyt v nátěru periferní krve
Basofil v nátěru periferní krve
Basofily v krvi
Bazof. řada KD
Bazofilní megaloblast v nátěru sternální punkce
Bazofilní metamyelocyt v nátěru sternální punkce
Bazofilní myelocyt v nátěru sternální punkce
Bazofilní normoblast v nátěru sternální punkce
Bazofilní segment v nátěru sternální punkce
Bazofilní tyč v nátěru sternální punkce
Bílá mitóza v nátěru sternální punkce
Blast v nátěru periferní krve
Červená mitóza v nátěru sternální punkce
Červená řada v nátěru sternální punkce
D Dimery (FEU) v plazmě
Destičkový HCT v krvi
DRVVT konfirmace R (poměr času pacienta a normální pl.
DRVVT poměr R screen a R konfirm.
DRVVT screening R (poměr času pacienta a normální pl.)
DRVVT screening směsi P+N 1:1
DRVVT screening v plazmě (koag. čas pacienta)
DRVVTkonfirmace v plazmě (koag. čas pacienta)
Eosin. řada KD
Eosinofilní metamyelocyt v nátěru sternální punkce
Eosinofilní myelocyt v nátěru sternální punkce
Eosinofilní segment v nátěru sternální punkce
Eosinofilní tyč v nátěru sterální punkce
Eosinofily v krvi
Eozinofil v nátěru periferní krve
Erytrocyty v krvi
Erytrocyty_Nespecifikovaná tekutina
Faktor II v plazmě
Faktor IX v plazmě
Faktor V v plazmě
Faktor VII v plazmě
Faktor VIII v plazmě
Faktor X v plazmě
Faktor XI v plazmě
Faktor XII v plazmě
Faktor XIII - kvantita_P
Fibrinogen v plazmě
Fibrinolýza euglobulinů
Frakce málo zralých retikulocytů
Frakce nezralých retikulocytů v krvi
Frakce středně zralých retikulocytů
Frakce zralých retikulocytů
Granulocytární řada v nátěru sternální punkce
Granulocyty nezralé_Krev
Granulocyty nezralé_Leukocyty(B)
Hematokrit v krvi
Hemoglobin v krvi
Hemoglobin_Nespecifikovaná tekutina
Holé jádro v nátěru sternální punkce
Krevní obraz a diferenciál
Krvácivost Ivy
Leukocyty v krvi
Leukocyty_Nespecifikovaná tekutina
LGL-lymfocyty v nátěru periferní krve
LMWH v plazmě
Lymfocyt v nátěru periferní krve
Lymfocyt v nátěru sternální punkce
Lymfocyty v krvi
Lymforetikulární řada
MCV v krvi
Megakaryocyt v nátěru sternální punkce
Metamyelocyt v nátěru periferní krve
MCH v krvi
MCHC v krvi
Množství hemoglobinu v retikulocytu
Monocyt v nátěru periferní krve
Monocyt v nátěru sternální punkce
Monocyty v krvi
Mononukleáry_Leukocyty (nespecif. tekutina)
Mononukleáry_Nespecifikovaná tekutina
Myeloblast v nátěru periferní krve
Myeloblast v nátěru sternální punkce
Myelocyt v nátěru periferní krve
Neutrofilní metamyelocyt v nátěru sternální punkce
Neutrofilní myelocyt v nátěru sternální punkce
Neutrofilní segment v nátěru sternální punkce
Neutrofilní tyč v nátěru sternální punkce
Neutrofily v krvi
Neutrofily_Leukocyty (nespecif. tekutina)
Neutrofily_Nespecifikovaná tekutina
Nezařadit. buňka v nátěru periferní krve
Normobl./100LEU v nátěru periferní krve
Normoblasty (periferní krev)_Krev
Objem Thr v krvi
Oxyfilní megaloblast v nátěru sternální punkce
Oxyfilní normoblast v nátěru sternální punkce
Plazmatická buňka v nátěru sternální punkce
Plazmatické buňky_Leukocyty(B) v nátěru periferní krve
Plazmoblast
Polychromní megaloblast v nátěru sternální punkce
Polychromní normoblast v nátěru sternální punkce
Poměr R APTT-LA a R APTT-nectilivého
Popis bílé řady v nátěru periferní krve
Popis červené řady v nátěru periferní krve
Popis změn tromb._Trombocyty(B)
Pradaxa - antiIIa aktivita_P
Procento nezralých trombocytů v krvi
Procento trombocytů větších než 12 fl v krvi
Proerytroblast v nátěru sternální punkce
Promegaloblast v nátěru sternální punkce
Promyelocyt v nátěru periferní krve
Promyelocyt v nátěru sternální punkce
Protein C aktivita v plazmě
Protein S - aktivita v plazmě
Protrombinový test normálu po 2 hod_P
Protrombinový test normálu_P
Protrombinový test po 2 hod_P
Protrombinový test směs 1N+1P po 2 hod_P(pacient)+P(ref
Protrombinový test směs 1N+4P po 2 hod_P(pacient)+P(ref
Protrombinový test směs 1N+4P_P(pacient)+P(referenční)
Protrombinový test směs 4N+1P po 2 hod_P(pacient)+P(ref
Protrombinový test směs 4N+1P_P(pacient)+P(referenční)
Protrombinový test v plazmě (% z kalibrace normální pl)
Protrombinový test_P
PT N (koag. čas normální plazma)
PT v plazmě (koag. čas pacienta)
PT- INR v plazmě
PT- ratio v plazmě (poměr k normální plazmě)
RDW v krvi
Reaktivní lymfocyt v nátěru periferní krve
Retikulární buňka fagocytující v nátěru st. punkce
Retikulární buňka lymfoidní v nátěru sternální punkce
Retikulární buňka plaz. dvoujaderná v nátěru st. punkce
Retikulární buňka plazm. vícejader. v nátěru st. punkce
Retikulární buňka plazmatická mladší v nátěru st. punkc
RETIKULOCYTY skupinová metoda
Retikulocyty-absolutní počet v krvi
Retikulocyty-relativní počet v krvi
Rivaroxaban - antiXa aktivita_P
Rosnerův index APTT-LA směsi P+N 1:1
Segmenty v nátěru periferní krve
Schistocyty v nátěru periferní krve
Trombinový test - ratio (poměr k normální plazmě)
Trombinový test v normální plazmě
Trombinový test v plazmě
Trombocyty v krvi
Trombocyty v nátěru periferní krve
Tyč v nátěru periferní krve
UFH
Verify Now - monitorování protidestičkové léčby ASA
Verify Now - monitorování protidestičkové léčby P2Y12
von Willebrandův faktor - aktivita
von Willebrandův faktor - antigen_P
Vysoce fluorescenční buňky (poměr)_Nespecifikovaná teku
Vysoce fluorescenční buňky_Nespecifikovaná tekutina