Anaerobní odběr vzorků venózní krve 

 

Účel:

 

Získat vzorek venózní krve pro laboratorní analýzu pH, pO2, pCO2, cNa+, cK+, cCa2+, cCl-,

ctHb, sO2, cGlukózy a cLaktátu.

pozn.: Vyšetření acidobazických ukazatelů z periferní žíly nemá prakticky žádný význam!

 

Princip:

 

Venozní krev je anaerobně odebrána zavedeným katetrem. Na uzavírací kohout pro odběr vzorků je zasunutá stříkačka (safePICO Aspirator).

 

Pomůcky:

·         stříkačka se suchým heparinem litným

·         stříkačka na osátí krve z kanyly

·         desinfekční roztok (pro desinfekci kohoutku)

·         gáza

·         nálepka s ID pacienta

·         rukavice

·         voda s ledem

 

Příprava pacienta a odběr vzorku:

 

·           zkontrolujte barvu a teplotu části těla vyživované žilou, do které je katetr zaveden a porovnejte s opačnou částí. Je-li pacient podchlazený nebo namodralý, informujte odpovědného lékaře.

·           zkontrolujte, že je linie V (vena) dobře fixována. Všechny spoje musí být těsné.

·           zkontrolujte, že v linii V nejsou v kanyle žádné sraženiny.

·           před odběrem vzorku musí být linie V prosta solného roztoku, aby byla jistota, že nedojde ke zředění vzorku. Odsajte 5 ml krve. Připojení kohoutku by mělo být před zasunutím stříkačky desinfikováno.

 

Odběr vzorku viz:  Odběr krve systémem safe PICO Aspirator

 

 

Skladujte vzorek krve ve vodě s ledem nebo ho okamžitě přineste do laboratoře MLVP.

Odběr vzorku je též popsán v ošetřovatelském standardu SO E/18.