EXTERNÍ LABORATOŘE

 

Centrální příjem vzorků Laboratoří PLM slouží jako sběrné místo pro transport méně častých nebo vzácných vyšetření do externích laboratoří.

Seznam vyšetření v externích laboratořích je podle potřeby aktualizován a najdete ho zde: Pokyny pro oddělení: Externí laboratoře.

 

 

Biologický materiál pro vyšetření v externích laboratořích musí být odebrán podle doporučených specifikací, vybaven požadavkovým listem (žádankou) se všemi standardními náležitostmi včetně data a času odběru, razítka a podpisu lékaře a žádankou na transport.

Pracovníci na příjmu biologického materiálu (budova G, 4. patro, nepřetržitý provoz) požadavek zaevidují a odešlou do příslušné laboratoře.

 

 

POZOR – podmínky preanalytické fáze uvedené v seznamu vyšetření nemusí být aktuální. Doporučujeme prověřit podmínky preanalytické fáze v laboratorní příručce poskytujícího pracoviště!

 

 

Žádanka o konfirmaci reaktivního nálezu anti-HCV (NRL-SZÚ)