Charakteristika metody:

Druhová identifikace kvasinek s využitím chromogenních kultivačních médií či komerčních biochemických testů na mikrotitračních destičkách založených na principu utilizace cukrů.

 

Materiál

 

Kvasinkový izolát.

.