Charakteristika metody:

Druhová či rodová identifikace, příp. typizace pravděpodobných původců infekcí. Využívá se identifikace pomocí hmotnostní  spektrofotometrie (MALDI-TOF), identifikace pomocí kolorimetrie (VITEK 2), dále  mikroskopie po obarvení dle Grama, biochemické testy, aglutinace. Hodnotí se schopnost růstu na neselektivních, selektivních a diagnostických kultivačních půdách.

 

Materiál

 

Bakteriální izolát.