Charakteristika metody:

Citlivost kvasinek k antimykotikům se vyšetřuje při nálezu kvasinek v primárně sterilních materiálech, při opakovaném nálezu v téže lokalitě, při kolonizaci ve více lokalizacích u oslabených pacientů. Citlivost se vyšetřuje diskovým difúzním testem či mikrodiluční metodou (stanovení MIC). Postupuje se dle doporučení CLSI.

 

Materiál

 

Čistá kultura kvasinky.

.