Charakteristika metody:

Citlivost pravděpodobných původců infekcí se vyšetřuje diskovým difúzním testem, kvantitativně pak mikrodiluční metodou a E-testy (stanovení MIC). Vyhledávají se významné fenotypy rezistence. MIC se stanovuje u izolátů z primárně sterilních materiálů, při neobvyklém či významném fenotypu rezistence nebo tam, kde není diskový difúzní test doporučen. Výsledek vyšetření citlivosti je dle potřeby opatřen komentářem. OKM postupuje dle doporučení EUCAST.

 

Interpretace vyšetření citlivosti bakterií dle EUCAST verze 10.0:

 

Nové definice jednoznačně souvisejí s expozicí mikrooorganismů antibiotiku, která se týká dávky, frekvence dávkování, farmakokinetiky přípravku a někdy i typu infekce (infekce močových cest vs. meningitida).

 

Kategorie C (citlivý): mikroorganismus je definován jako citlivý při standardním dávkovacím režimu, je-li úroveň aktivity antimikrobního přípravku podávaného ve standardním dávkování spojená s vysokou pravděpodobností léčebného úspěchu.

 

Kategorie I (intenzívní): mikroorganismus je definován jako citlivý při zvýšené expozici, je-li úroveň aktivity antimikrobního přípravku spojená s vysokou pravděpodobností léčebného úspěchu pouze při zvýšené expozici přípravku úpravou dávkovacího režimu nebo při koncentrování tohoto přípravku v místě infekce.

 

Kategorie R (rezistentní): mikroorganismus je definován jako rezistentní je-li úroveň aktivity antimikrobního přípravku spojená s vysokou pravděpodobností selhání léčby i při zvýšené expozici.

 

Materiál

 

Bakteriální izolát

 

.