Charakteristika metody:

Kultivace mykologická je prováděna téměř u všech materiálů přijatých ke kultivaci. V běžném uspořádání umožňuje především záchyt kvasinek, záchyt vláknitých mikromycet (plísní) vyžaduje upravené zpracování a kultivační podmínky, požadavek na kultivaci plísní u rizikových pacientů je třeba předem oznámit. Vhodné je také monitorování galaktomannanu v séru 2-3x týdně u pacientů v riziku aspergilové infekce a vyšetření beta-D-glukanu u pacientů v riziku invazivní kvasinkové infekce. OKM neprovádí kultivaci dermatofyt.

 

Materiál

 

Výtěr dutina ústní

Výtěr ucho

Sputum na vláknité mikromycety (plísně)

Sputum odsáté, bronchoalveolární laváž

 

Ostatní materiály, zejm. vzorky tkání,  doporučujeme zaslat do specializované mykologické laboratoře.

 

.