Charakteristika metody:

Kultivační vyšetření moči po vyočkování kalibrovanou kličkou na neselektivní chromogenní médium pro kultivaci močových patogenů. Mikroskopické vyšetření vzorku moči při signifikantní bakteriurii či na vyžádání klinika (telefonicky).

 

Materiál:

 

Moč

 

 

.