Charakteristika metody:

Rychlý imunochromatografický test pro stanovení přítomnosti antigenu S.pneumoniae v moči. Doporučujeme vyšetřit u pacientů s komunitní pneumonií. Užívá se duální test, který v jednom kroku stanovuje antigen S.pneumoniae a L.pneumophila.

Test lze provést i z likvoru při podezření na pneumokokovou meningitidu (v rámci široké dg.meningitid).

 

Materiál:

 

Moč

 

 

.