Charakteristika metody:

Anaerobní kultivace je přímý průkaz fakultativně a striktně anaerobních bakterií. Kultivace probíhá ve speciální atmosféře na médiích se sníženým redoxním potenciálem. Výtěžnost vyšetření je významně ovlivněna správným odběrem a transportem materiálu!

Mikroaerofilní kultivace je kultivace ve speciální mikroaerofilní atmosféře, kterou vyžaduje mj. druh Campylobacter, původce gastroenteritid.

 

Materiál

Stěr - anaeróbní kultivace

Stolice Campylobacter sp.

Tekuté materiály na anaeróbní vyšetření

Tkáň na anaeróbní  vyšetření

Výtěr vagina anaerobně

.