Charakteristika metody:

Vyšetření potenciálně infikovaných cizích těles. Hlavní důraz je kladen na zpracování materiálu, tak aby výtěžnost kultivace byla co nejvyšší. Při zpracování se používá dle materiálu technika stěru, seškrabu, vortexování a následného pomnožení.

 

Materiály:

 

Cévní kanyly

 

Umělé materiály

 

.