Charakteristika metody:

Aerobní kultivace je základní metodou přímého průkazu bakteriálních původců infekcí. Principem je kultivace na neselektivních, selektivních či selektivně diagnostických pevných a tekutých půdách v normální atmosféře či za zvýšené tenze CO2 s následným hodnocením vzorku, identifikací pravděpodobných původců infekcí a vyšetřením citlivosti.

Materiál:

 Likvor

 Sputum

Sputum na Legionelu

Sputum odsáté, bronchoalveolární laváž

Sputum odsáté, bronchoalveolární laváž na legionelu

Stěr - aeróbní kultivace

Tekuté materiály na aeróbní vyšetření

Tkáň na aeróbní vyšetření

Výtěr dutina ústní

Výtěr krk

Výtěr nos

Výtěr oko

Výtěr rectum diagnóza

Výtěr rectum screening

Výtěr ucho

Výtěr uretra

Výtěr vagina

Výtěr z nosohltanu

.