Charakteristika metody:

Konfirmace suspektních producentů KPC, MBL.

Identifikace neobvyklých fenotypů rezistence.

Sběr dat a vybraných invazívních izolátů v rámci dlouhodobé studie EARS-Net.

Smluvní laboratoř

 

 

SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10

 

Žádanka::

 http://www.szu.cz/earsnet/kp/pruvodka.php

 

 

 

 

.