Preanalytika

 

Pokyny k odběru

 Doporučuje se provést odběr na lačno.

Klinické indikace

Diagnostika invazivních mykotických infekcí (vyjma infekcí potenciálně vyvolaných zygomycetami nebo kryptokoky). Monitoring antimykotické léčby. Pomocná metoda dg. pneumocystové pneumonie.

Odběrový systém

Červená zkumavka bez gelu a aditiv. Vyšetření se provádí ze séra.

Uchování před transportem

Transport ihned. Vzorky odebrané mimo pracovní dobu OKM uložit do chladničky 2-8° C. Zaslat druhý den ráno.

Transport

Pokojová nebo chladničková T.

 

Poznámka

 

Příjem denně v běžnou dobu příjmu. Provádí se v pracovní dny.  Vzorky přijaté do 13. hodiny jsou zpracovány tentýž pracovní den. Vzorky přijaté po 13. hodině jsou zpracovány následující pracovní den.

 

Interpretace

Referenční mez pro pozitivitu výsledku je stanovena takto:

0,00 až 10,9 pg/ml……….hodnota negativní

≥11 pg/ml………………..hodnota pozitivní.

 

.