Charakteristika metody:

Rychlý imunochromatografický test pro stanovení přítomnosti antigenu Legionella pneumophila sérotyp 1 v moči. Doporučujeme vyšetřit u pacientů s podezřením na legionelovou pneumonií (legionářská nemoc). Vyšetřuje se duálním testem spolu s antigenem Streptococcus pneumoniae.

 

Materiál:

 

 Moč

 

 

 

.