Preanalytika

 

Pokyny k odběru

Provádí se z pozitivní hemokultivační lahvičky.

Klinické indikace

Podezření na infekci S.aureus, resp. MRSA. Nález g+koků v mikroskopii pozitivní hemokultury. Provedení vyšetření po konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Odběrový systém

Není relevantní

Uchování před transportem

Není relevantní

Transport

Není relevantní

Poznámka

 

 

Interpretace

 

S.aureus vyvolává široké spektrum závažných, mnohdy život ohrožujících infekcí, s rizikem řady komplikací (vzdálená metastatická ložiska, infekční endokarditida, infekční endarteritida, abscesy). Včasná diagnostika je důležitá pro správnou volbu antibiotické terapie.