Preanalytika

 

Pokyny k odběru

Výtěr cervix uteri.

Odběr lékařem v zrcadlech. Setřít hlen z povrchu cervixu. Razantní odběr po dobu několika vteřin.

 

 

Klinické indikace

Cervicitida.

Odběrový systém

Cepheid, GeneXpert, kat.č. CT/NGSWAB-50

Uchování před transportem

V odběrovém médiu stabilita po dobu 60 dnů při teplotě 8-30ºC

Transport

Pokojová T.

Poznámka

Diagnostika cervicitidy vyvolané Chlamydia trachomatis a/nebo Neisseria gonorrhoeae metodou PCR. Vyšetření indikuje a odběr provádí gynekolog IKEM.

 

Interpretace

 

Jde o přesný, jednoduchý, spolehlivý a reprodukovatelný test. Devadesátiminutová doba detekce umožňuje poskytnout výsledek vyšetření v krátkém čase.

Chlamydia trachomatis patří k nejčastějším původcům sexuálně přenášených chorob. Původce kapavky Neisseria gonorrhoeae představuje medicínský problém pro narůstající rezistenci kmenů k antibiotikům.