Vědecká lékařská knihovna

Žádanka o meziknihovní výpůjčku

Platí pouze pro knihovny! (nikoliv pro jednotlivce)

        
Údaje o žadateli:
Název organizace  
Lokační značka  
Adresa organizace  
Jméno koncového uživatele  
Prohlašujeme, že se jedná o kopii pro osobní potřebu uživatele
(můžeme doložit prohlášením uživatele) a naše pracoviště je
pouze zprostředkovatelem této objednávky.

Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 - Volná užití, § 30.
      
PSČ  
IČO  
DIČ  
Kontaktní osoba  
E-mail  
Telefon  
Fax  
Č. obj.  
Bibliografické údaje:
Název časopisu  
ISSN  
Autor  
Název článku  
Rok     ročník     číslo  
Rozsah stran  
 
Název knihy  
ISBN  
Autor  
Místo a rok vydání, vydavatel  

       

Položky objednávky:

Poznámka: