Pracovní den Sekce kardiogenetiky České asociace preventivní kardiologie (ČAPK) při ČKS ve spolupráci se Společností lékařské genetiky (SLG) (Virtuálně)

DATUM KONÁNÍ

15.01.2021

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresový sál IKEM, Praha (virtuálně)

MOTTO

21 let od první genotypizace LQT syndromu u české rodiny

PROGRAM

I. sekce
8:30 – 8:35 Uvítání účastníků
J. Kautzner (IKEM, Praha)
8:35 – 8:50 Principy kardiogenetického vyšetřování a navrhovaný systém péče o pacienty s dědičným kardiovaskulárním onemocněním v ČR
A. Krebsová (IKEM, Praha)
8:50 – 9:05 Sekvenování nové generace (NGS), jak hodnotit nalezené varianty DNA
L. Piherová, (KDDL, Praha)
9:05 – 9:20 Funkční analýza variant v genech kódujících strukturu srdečních iontových kanálů
M. Bébarová, (Fyziologický ústav, LF MU Brno)
9:20 – 9:40 Sophia Genetics – současné možnosti molekulárně genetické diagnostiky
(firemní příspěvek)
 
II. sekce
10:15 – 10:30 Hypertrofická kardiomyopatie - genetické vyšetření, indikace a predikce výtěžnosti
J. Bonaventura (FN Motol, Praha)
10:30 – 10:45 D anonova choroba – komentáře ke klinické prezentaci a komplexní diagnostika
J. Sikora (KDDL, Praha)
10:45 – 11:00 Fabryho choroba, klinická a genetická diagnostika, možnosti terapie
G. Dostálová (VFN, Praha)
11:00 – 11:15 D CM – fenotypizace, kdy genetické vyšetření a jeho přínos
M. Kubánek (IKEM, Praha)
 
III. sekce
11:45 – 12:00 EKG diagnostika dědičných arytmických syndromů a její úskalí
T. Novotný (FN Brno – Bohunice)
12:00 – 12:15 Přínos genetiky pro léčbu komorových tachykardií
P. Peichl (IKEM, Praha)
12:15 – 12:30 Náhlá srdeční smrt, možnosti diagnostiky a současné výstupy
J. Petřková (FN Olomouc)
12:30 – 12:45 Algoritmus vyšetření a genetické diagnostiky po KPR
J. Hašková (IKEM, Praha)
 
13:00 - 13:15 Ukončení se shrnutím a výhledem do budoucna, návrhy obsahu a témat dalšího pracovního dne
A. Krebsová (IKEM, Praha)

REGISTRACE


ODKAZ NA ONLINE VYSÍLÁNÍ

https://ikem.clickmeeting.com/cardiogenetic2020
Heslo: cardiogenetic2020prague