!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Seznam poradců a poradních orgánů

Smluvní strana

Předmět činnosti

Odměna

Mgr.Klára Zábrodská, advokát

Právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek (podlimitní a nadlimitní VZ a VZ malého rozsahu)

Cena dle typu zadávacího řízení od 50 000,- – 100 000,-

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.

Právní služby ve vztahu k zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Právní služby se zadáváním veřejných zakázek na nákup SZM

Právní služby se zadáním veřejné zakázky na výběr projektanta a administraci na vytvoření projektu budov G1 a G22 500,- Kč/hod.

40 000,- Kč bez DPH

2 400,- Kč/hod., max.

490 000,- Kč bez DPH


Jaromíra Kloudová, daňový poradce

Daňové poradenství

Základní měsíční odměna 18 000,- Kč + podle potřeby + DPH

JUDr. Petr Vacek, advokát

Poskytování právní pomoci (např. zastupovat IKEM při jednáních s organizacemi, před státními orgány, udílet porady v právních věcech týkající se pracovněprávní problematiky, firemní problematiky, zdravotnického práva apod.)

18 000,- Kč měsíčně dle vystavených faktur

JUDr. MUDr. Jan Skácel, advokát

Příkazní smlouva na právní zastupování IKEM ve všech soudních řízeních v rámci obytného souboru „Zelené údolí“

900,- Kč/hod.

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.


Smlouva o poskytování právních služeb v souvislosti se zadávacím řízením na dodávku a implementaci ekonomického informačního systému v IKEM

Advokát 2 200,- Kč/hod. bez DPH

Advokátní koncipient 1 800,- Kč/hod. bez DPH

IT odborník 2 000,- Kč/hod. bez DPH

Celková částka nepřekročí 188 000,- Kč bez DPH

Deloitte Advisory s.r.o.

Smlouva o poskytování poradenských služeb pro vytvoření modelu pro propočet optimálního počtu zaměstnanců (např. identifikace potřeb, proměnných, specifikace oddělení, zpracování modelu apod.)

479 000,- Kč bez DPH