!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Vzor plné moci zákonného zástupce nezletilého

Vzor plné moci zákonného zástupce nezletilého pacienta

Použijte pouze v případech, kdy nový zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyžaduje k poskytnutí zdravotních služeb souhlas obou zákonných zástupců.