!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Služby vyžadující písemný souhlas pacienta

Seznam zdravotních služeb,
k nimž je vyžadován písemný souhlas ze strany pacienta (verze 02, od 1.1.2015)
 
 

Obecné výkony

Punkce a kanylace centrálního žilního řečiště

Transfúze

Autotransfúze

Anestezie

Zavedení epidurálního katétru k analgézii

Genetické laboratorní vyšetření


Klinika kardiologie

Jícnová echokardiografie

Elektrická kardioverze

Pravostranná katetrizace srdce

Endomyokardiální biopsie

Punkce perikardiálního výpotku

Selektrivní koronarografie

Levostranná ventrikulografie

Angiografie

Perkutánní koronární intervence

Elektrofyziologické vyšetření

Katetrizační ablace pro arytmii

Katetrizace ablace pro fibrilaci síní

Katetrizační ablace pro komorovou tachykardii

Implantace nebo výměna kardiostimulátoru

Chirurgická revize implantovaného systému

Dobutaminová zátěžová echokardiografie

Katetrizační implantace aortální chlopně

Katetrizační uzávěr defektu septa síní

Perkutánní transluminární angioplastika karotické tepny

Perkutánní transluminární angioplastika renální tepny

Katetrizační rozšíření dilatace mitrálního ústí

Alkoholová septální ablace

Bicyklová ergometrie

Spiroergometrie

Dobutaminové zátěžové vyšetření MR

Dodatečné využití odebrané krve na rizika kardiovaskulárních chorob

Katetrizační dilatace chlopně plicnice

Renální sympatická denervace v-01

Zavedení PICC katetru

Adenosinové perfúzní vyšetření srdce MR

Molekulárně-genetické vyšetření v rámci registru pacientů se srdečním selháním

Katetrizační implantace mitrální svorky


Klinika kardiovaskulární chirurgie

Aortokoronární bypass

Operace hrudní aorty

Operace náhrady chlopně

Kombinovaný výkon náhrady chlopně aortokoronárního bypassu

Operace pro zánět mezihrudí

Mechanická srdeční podpora

Transplantace srdce

Operace krční tepny

Operace defektu mezisíňové přepážky

Transapikální implantace aortální chlopně


Pracoviště preventivní kardiologie

Head up tilt test

Bicyklová ergometrie


Klinika transplantační chirurgie

Operace jater

Operace slinivky břišní

Resekce tenkého střeva

Resekce tlustého střeva

Resekce žaludku

Vytvoření střevní stomie

Odstranění střevní stomie

Amputace konečníku

Odstranění ledvin (y) pro polycystózu

Odstranění ledviny pro nádor

Transplantace jater

Transplantace ledviny

Transplantace pankreatu a ledviny (kombinovaný výkon)

Výkon na dolní končetině

Odstranění žlučníku

Operace na HK (arteriovenózní shunt)

Bypass na DK alogenní žilou

Operace na tepnách DK

Operace na krční tepně

Rekonstrukce tepen v dutině břišní

Operace na tepnách DK

Operace na tepnách břišních, pánevních a stehenních

Odstranění 1. Hrudního žebra

Transplantace tenkého střeva

Operace křečových žil a žilní nedostatečnosti

Transplantace ledviny a Langerhansových ostrůvků

Transplantace slinivky břišní

Transplantace dvou ledvin (duální transplantace)

Transplantace ledviny od žijícího dárce

Odstranění retroperitoeálních lymfatických uzlin

Darování ledviny – párová výměna

Odstranění štěpu ledviny (graftektomie)

Operace kýly

Provedení dialyzačního shuntu (AVF)


Klinika nefrologie

Funkční vyšetření

Imunoadsorpce

Plasmaferéza

Transplantace ledviny od živého dárce

Transplantace ledviny od zemřelého dárce

Hemodialyzační léčba

Peritoneální dialýza

Protokolární biopsie štěpu

Podání bortezomibu do žíly

Podání cyklosfamidu do žíly


Klinika hepatogastroenterologie

Endoskopická ultrasonografie epigastria

Perkutánní endoskopická gastrostomie

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie

Enteroskopie

Necílená jaterní biopsie

Endoskopická ultrasonografie rekta

Kolonoskopie

Kapslová endoskopie

Gastroskopie

Jícnová high-resolution manometrie

Jícnová manometrie s impedancí


Centrum diabetologie

Transplantace Langerhansových ostrůvků

Transplantace pankreatu

Biopsie štěpu pankreatu

Biopsie štítné žlázy pod sonografickou kontrolou

Zavedení Broviac katétru


Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie

Sonografické vyšetření s použitím kontrastní látky

Cílená jaterní biopsie

Angiografické vyšetření

Angioplastika

CT

MR

Výkon navazující na nefrotomii

Transjugulární portosystémový zkrat

Nefrostomie

Endovaskulární léčbou výdutí aorty zavedením stentgraftu

Terapeutická embolizace

Drenáž žlučových cest

Vyšetření tlustého střeva

Intervenční výkon pod UZ kontrolou

Intervenční výkon pod CT kontrolou

Cystoradiografie

Fistulografie

RTG jícnu

RTG žaludku a duodena dvojím kontrastem

Vyšetření tenkého střeva

Provedení TACE


Radioizotopové pracoviště – radioizotopová vyšetření

Somatostatinové receptory (111In Octreoscan)

Scintigrafie příštítných tělísek (99mTc - MIBI)

Průkaz gastroezofageálního reflexu u dětí

Akumulační test štítné žlázy (Na131I)

Přímá mikční cystografie

Scintigrafie sentinelové lymfatické uzliny (99mTc-koloid)

Scintigrafie (123I-MIBG)

Měření objemu cirkulující krve (51Cr)

Scintigrafie k průkazu zánětu (99mTc-monoklonální protilátky proti granulocytům)

Dynamická scintigrafie ledvin(99m Tc - MAG3 nebo 99m Tc - DTPA)

Evakuace žaludku(99mTc - DTPA)

Scintigrafie plic (99mTc - MAA)

Radionuklidová flebografie + perfuzní scintigrafie plic (99mTc - MAA)

Prokrvení plic (99mTc - MAA) + provzdušnění plic(81mKr)

Scintigrafie jater a sleziny(99mTc-koloid)

Pasáž jícnem(99mTc-koloid)

Scintigrafie zažívacího traktu( 67Ga)

Scintigrafie (67Ga)

Scintigrafie kostí (99mTc- MDP)

Scintigrafie prokrvení mozku (99m Tc-HMPAO nebo 99mTc- EDC)

Statická scintigrafie ledvin (99m Tc- DMSA)

Cholescintigrafie (99m Tc- HIDA)

Scintigrafie srdečního svalu (99m Tc-MIBI) dvoudenní protokol

Scintigrafie srdečního svalu( 99mTc- MIBI) jednodenní protokol

Scintigrafie nádoru (99m Tc- MIBI)

Scintigrafie Meckelova Divertiklu (99m Tc - 04)

Scintigrafie slinných žláz (99m Tc-04)

Scintigrafie štítné žlázy (99m Tc-04 nebo Na 123I)

Dynamická scintigrafie ledvin (99m Tc- MAG3 nebo 99m Tc – DTPA) + cystoradiografie

Léčebná aplikace radiojódu131I

Léčebná aplikace Yttrium (99Y) silikátu

Léčebná aplikace 153 Samaria

Radioizotopové vyšetření

RV-scintigrafie mozku (123I DaTSCAN)

Plánované RV

RV scintigrafie zánět značenými leukocyty in vitro (99mTc-HAMPO)

Radioizotopové vyšetření kostní dřeně (99m Tc nanolokoid)

Radioizotopové vyšetření – scintigrafie kostí 99mTc TECEOS

Léčebná aplikace 223 Ra-XofigoPracoviště laboratorních metod

Odběr krve zdravého dárce pro laboratorní účely

Vyšetření krvácivosti dle Ivyho

Sternální punkce

Erytrocytaferéza

Odběr autotrasfúzního přípravku

Imunoadsorpce

Odběr periferních kmenových buněk

Lymfocytaferéza

Trombocytaferéza

Intravenózní aplikace preparátů obsahujících imunoglobulin

Podání preparátu obsahující lidský imunoglobulin – IGAMPLIA

Alergenová imunoterapie ve formě podjazykových tablet

Subkutální aplikace preparátů obsahujících imunoglobulin – domácí

Injekční léčba alergenovou imunoterapií

Alergenová imunoterapie ve formě podjazykových kapek (sublingválních)

Provedení stupňovitého expozičního testu lokálními anestetiky

Provedení stupňovitého kožního alergologického testu hmyzím jedem