!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Hodnocení publikační činnosti, RIV

Evidence publikační činnosti v IKEM probíhá prostřednictvím informačního systému OBD. Pro získání přístupu do systému nebo jakékoli bližší informace prosím kontaktujte správce: Petra Niederlová nebo Marie Tischlerová, tel. l. 5077.

Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IKEM se odesílají do RIV, následně probíhá jejich hodnocení a na základě získané bodové hodnoty se stanoví výše institucionální podpory pro daný rok.

Za odevzdání výsledku do RIV odpovídá jeho GARANT, kterým je jeden z tvůrců. Například u článku je zpravidla garantem korespondující autor nebo autor, který je zároveň řešitelem grantu, na který byl článek publikován.
Garant odpovídá za to, že všechny údaje o výsledku jsou pravdivé a správné, pokud se na výsledku podílí autoři z více institucí, měl by garant zajistit jednotné vykázání výsledku do RIV všemi předkladateli.


Dosavadní bodové hodnocení výsledků výzkumu:

  • Hodnocení 2009 - hodnocení výsledků s rokem uplatnění 2004 - 2008
  • Hodnocení 2010 - hodnocení výsledků s rokem uplatnění 2005 - 2009
  • Hodnocení 2011 - hodnocení výsledků s rokem uplatnění 2006 - 2010
  • Hodnocení 2012 - hodnocení výsledků s rokem uplatnění 2007 - 2011
  • Hodnocení 2013 - hodnocení výsledků s rokem uplatnění 2008 - 2012
  • Hodnocení 2014 - hodnocení výsledků s rokem uplatnění 2009 - 2013