!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Prac. odborné ambulantní péče

Posláním Pracoviště odborné ambulantní péče je zabezpečovat podmínky pro ambulantní činnost klinik a pracovišť Institutu při plnění jejích úkolů v péči o ambulantní pacienty Institutu, závodní preventivní péči a ambulantní péči pro zaměstnance. Přednosta pracoviště v úzké spolupráci s hlavní sestrou konzultuje kromě odborné také ekonomickou problematiku ambulantního provozu. Dále v úzké spolupráci s hlavní sestrou konzultuje a určuje personální problematiku ambulantního provozu.

Pracoviště po stránce metodické řídí přednosta POAP v úzké spolupráci s přednosty center, klinik a pracovišť IKEM s respektováním jejich požadavků. Po stránce ošetřovatelské péče a provozních činností řídí pracoviště vedoucí odboru ošetřovatelské péče – hlavní sestra IKEM.

Péči o ambulantní pacienty vykonávají lékaři jednotlivých klinik a odborných pracovišť, kteří jsou delegováni přednosty, případně zástupci přednostů těchto pracovišť, a to podle své odbornosti. Ošetřovatelskou péči a administrativu s ní spojenou vykonává ošetřovatelský personál úseku, respektive vrchní sestra. Kontrolní činností je pověřena hlavní sestra.

POAP dále zajišťuje prevenci a lékařskou péči pro zaměstnance IKEM závodním lékařem, gynekologem, neurologem, stomatologem, dermatovenerologem a zabezpečuje zajišťování a poskytování konziliárních služeb těchto vyjmenovaných odborností také pro pacienty Institutu dle potřeby na vyžádání s příslušným zdůvodněním.