!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Ceník služeb

Ceník poplatků za úkony nehrazené zdravotními pojišťovnami vystavené na vlastní žádost pacienta

(nejedná se o dokumentaci, kterou dostává pacient pro zdravotnické účely bezplatně)


Potvrzení o zdravotním stavu pro různé účely požadované pacientem:

 • potvrzení pro vydání řidičského průkazu 200,-

 • potvrzení pro vydání zbrojního průkazu 300,-

 • potvrzení pro sportovní účely 300,-

 • potvrzení na přihlášky ke studiu 100,-

 • potvrzení na soukromé pojištění 300,-

Návrh na lázeňskou péči bez indikace lékaře 200,-

Potvrzení o vyšetření neurologem pro vydání řidičského průkazu 1.200,-

Nadstandardní služby IKEM

O využití nadstandardních služeb informují pacienty při plánované hospitalizaci zaměstnanci Oddělení centrálního příjmu, archivu a recepce a poté na jednotlivých klinikách dojednává vždy vrchní sestra nebo staniční sestra podle aktuálních podmínek (u zajištění nadstandardního stravování za spolupráce nutriční terapeutky).

Použité zkratky

IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny
KD -  Klinika diabetologie
KH -  Klinika hepatogastroenterologie
KN -  Klinika nefrologie
KTCH- Klinika transplantační chirurgie
KK - Klinika kardiologie
KKCH - Klinika kardiovaskulární chirurgie
OI – Odbor informatiky
ZD - zdravotnická dokumentace

Charakter nadstandardních služeb

 • Ubytování
  Ubytování při hospitalizaci v jednolůžkovém pokoji v případě zájmu pacienta, kdy toto umístění není dané závažnými zdravotními důvody a lze takovýto pokoj uvolnit  je nadstandardem za úhradu.
  Za nadstandard je tedy považován jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, televizí, ledničkou, varnou konvicí, stacionárním telefonem (na KD, KN, KH a KTCH i s rozkládacím křeslem).
   
 • Stravování
  V rámci hospitalizace lze pacientovi nabídnout za úhradu nadstandardní stravování (receptury připravené vrchní nutriční terapeutkou ve spolupráci s vedoucí stravování), které v případě zájmu předtím nutriční terapeuti u konkrétního pacienta zkonzultují s lékařem a pak průběžně zajišťují.
   
 • Doprovod pacienta
  V případě, že doprovod pacienta, který není hrazen zdravotní pojišťovnou, nebo musí být přítomen z důvodů nezastupitelné potřebné péče, projeví zájem o využití případného volného lůžka (na KKCH a KK propojené jednolůžkové pokoje, na ostatních klinikách mohou posloužit k tomu určená rozkládací křesla), jedná se rovněž o nadstandardní službu za úhradu.
   
 • IT technika
  Pacientovi lze za úhradu nabídnout zapojení internetu. Tuto službu zajišťuje podle požadavku příslušné vrchní sestry Odbor informatiky.

Ceník služeb

 • Ceník služeb spojených s pořizováním výpisů, opisů a kopií ze ZD
  (nejedná se o dokumentaci, kterou dostává pacient pro zdravotnické účely bezplatně)
   
  Pokud je pacient hospitalizován nebo je v ambulantní péči, odvíjí se vyhledávání, výpisy ZD apod. od pokynu ošetřujícího lékaře. V případě, že se jedná o pacienta, který zde není léčen a má zde pouze ZD, postupuje se podle pokynů právního oddělení.

  • Zhotovení jedné strany kopie ZD formát A4                                        2,- Kč
                    oboustranné kopie ZD formát A4                                        3,- Kč
                    jedné strany kopie ZD formát A3                                        4,- Kč 
                    oboustranné kopie ZD formát A3                                        6,- Kč
    
  • Vyhledání a vytištění jedné strany z nemocničního
   informačního systému                                                                       200,- Kč
    
  • Vyhledání a zhotovení kopií snímků RTG, MR a CT (tzn. 2 kopie)    150,- Kč
    
  • Tlumočnické služby zaměstnancem IKEM                                         500,- Kč/hod.
    
  • Vyhotovení lékařské zprávy, vyplnění formuláře s použitím ZD
   pro komerční pojišťovny (např. vyplnění tiskopisu pojišťovny
   oznámení o úrazu)                                                                             150,- Kč
    
  • Vyhotovení lékařské zprávy v cizím jazyce                                        300,- Kč za normostranu*)
    
  • Poskytnutí lékařského nálezu/výsledku na CD nosiči                        150,-Kč/kus

  • Odeslání požadovaných dokumentů poštou dle aktuálních sazebníků České pošty.


  *
  )normostrana, tj. 1800 úhozů (znaků včetně mezer30 řádků x 60 znaků)

Tyto služby hradí pacient předem v pokladně IKEM na základě „Příjmového pokladního dokladu“ vyplněného příslušným zaměstnancem IKEM.

 • Ceník ostatních služeb
   
  • Jednolůžkový pokoj                                                                          1 000,- Kč/den (Připojení na internet je v ceně.)
    
  • Nadstandardní strava                                                                         200,- Kč/den bohatá snídaně, oběd a večeře rozšířeny o předkrm, dezert a salát
    
  • Doprovod pacienta  (bez stravy)                                                     1000,- Kč/den propojený jednolůžkový pokoj na KKCH a KK
                                                                                                              500,- Kč/den přespání na rozkládacím křesle na ostatních klinikách IKEM
    
  • Připojení internetu
   - Jednorázový poplatek za zřízení připojení k internetu                     100,- Kč         (Za celou dobu hospitalizace)
   - Denní poplatek za užívání připojení*)                                                50,- Kč/den  (Počítáno od následujícího dne po připojení)
  • *) Při dlouhodobé hospitalizaci (delší než 7 dní) bude poplatek počítán za prvních 7 dní za každých 30 dní připojení; tzn. pacient zaplatí na denních poplatcích maximálně 350 Kč za každých 30 dní připojení.

   Příklad výpočtu:

              Pacient hospitalizován 34 dní:

              1. Jednorázový poplatek za připojení  100 Kč

              2. Poplatek za 30 dní připojení            350 Kč

              3. Poplatek za zbylé 3 dny připojení    150 Kč

                                                               --------------------

                                                            Celkem: 600 Kč

   

Pacient obdrží formulář "Uznání závazku", který obsahuje i vyúčtování těchto nadstandardních služeb. Úhradu realizuje pacient v pokladně IKEM v den ukončení hospitalizace, popř. jiným způsobem do osmi kalendářních dnů po ukončení hospitalizace.