!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

e-mail

Pro elektronickou komunikaci můžete využít adresu: ikem@ikem.cz
(Odesílající musí do zprávy uvést své telefonní číslo, poštovní a e-mailovou adresu.)
 
Pro zasílání elektronické fakturace použijte adresu: faktury@ikem.cz