!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Katedry a subkatedry IPVZ v IKEM

Katedra biomedicínské techniky (KBT):

Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Oddělení zdravotnické techniky


doc.Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
vedoucí katedry

poštovní a elektronický styk:

doc.Ing. Jiří Hozman, Ph.D.,
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
Nám. Sítná 3105, Kladno, 272 01
Tel.: 224 358 433
Mob.: 728 335 738, 
Fax: 312 608 204
E-mail: hozman@fbmi.cvut.cz

Ing. Štěpánka Strnadová
instruktorka
kontakt:
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
Tel.: 236 053 198
E-mail: stepanka.strnadova@ikem.cz

Ing. Antonín Grošpic, CSc.
kontakt:
E-mail: grospicovi@volny.cz
Mob. : 604 470 505

Odborným garantem vzdělávání v oborech Biomedicínský technik, Biomedicínský inženýr a Klinický inženýr je Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (http://www.sbmili.cz/) při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Osoby odpovědné za stáže na akreditovaném pracovišti IKEM v rámci specializačního vzdělávacího programu KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ (odpovědní školitelé):

Ing. Jan Náhlík
(E-mail: jan.nahlik@ikem.cz, Tel.: 26136 2760)
jednoměsíční praxe v základním kmeni
jednoměsíční praxe ve speciálním zaměření Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii, cévní chirurgii

Ing. Ondřej Švagr (E-mail: ondrej.svagr@ikem.cz, Tel.: 26136 5104)
jednoměsíční praxe ve speciálním zaměření Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, intenzívní péči, mimotělní očistě krve

Osoba odpovědná za stáže v IKEM (odpovědný školitel) v rámci  akreditovaného kvalifikačního kurzu (AKK) pro získání odborné způsobilosti BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK a BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR:
Ing. Zdeněk Šlégr (e-mail: zdenek.slegr@ikem.cz,  tel.: 26136 5115)

Stejný kontakt je pro odborné praxe v IKEM v rámci pregraduálních akreditovaných studijních programů BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK a BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR 

 


Subkatedra alergologie a klinické imunologie

Pracoviště klinické a transplantační imunologie

Institut klinické a experimentální medicíny , Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

vedoucí katedry

kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

Tel.: 236 055 222, 236 055 173
E-mail: ilja.striz@ikem.czKatedra klinické biochemie

Pracoviště laboratorních metod

Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

vedoucí katedry

kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

Tel.: 236 055 236

e-mail: antonin.jabor@ikem.cz


další informace:

Česká společnost klinické biochemie - člen
Commission/Committee for Nomenclature, Properties and Units IUPAC/IFCC - titular member


Ing. Štěpánka Strnadová

sekretariát


kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
Tel.: 236 053 198
E-mail: stst@ikem.cz


doc. RNDr. Petr Štern, CSc.

kontakt:

Ústav klinické biochemie, Poliklinika VFN, 1. LF UK, Karlovo náměstí 32, Praha 2, 121 11
Tel.: 224 966 917
E-mail: petr.stern@vfn.cz


další informace:

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP - členSubkatedra nefrologie

Klinika nefrologie

Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21


Prof. MUDr. Vladimír Teplan , CrSc.

vedoucí subkatedry


kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

Tel.: 261 363 181
Fax: 261 363 168
e-mail: vladimir.teplan@medicon.cz
vlastní stránky: www.ikem.cz


další informace:

Vědecko-výzkumná komise IPVZ - člen
Pedagogická komise IPVZ - člen
Vědecká rada II. LF UK Praha - člen
Česká nefrologická společnost (ČNS) - člen výboru
Česká společnost parenterální a enterální výživy (ČSPEV) - člen výboru
Česká transplantační společnost (ČTS) - člen
Česká internistická společnost (ČIS)- člen
Vědecká rada IKEM - člen
Evropská dialyzační a transplantační společnost (EDTA) - člen
Evropská společnost parenterální a enterální výživy (ESPEN) - člen
Organizační výbor Dunajských symposií - předseda 1998, nyní člen výboru
Mezinárodní nefrologická společnost (ISN) - člen
Mezinárodní společnost pro metabolisus a nutrici u chorob ledvin (ISRNM) - člen
deutsche Gesellschaft für Nephrologie - člen
Evropská společnost umělých orgánů (ESAO) - člen
Nephrology Dialysis Transplantation - člen redakční rady
Nieren u. Hochdruckkrankheiten - člen redakční rady


Veronika Turková, DiS.

instruktorka


kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 261 363 121
Fax: 261 363 168
E-mail: vetu@ikem.cz

 


Subkatedra diabetologie

Centrum diabetologie

Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21


prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

vedoucí subkatedry

kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 261 364 101
Fax: 261 363 183
e-mail: terezie.pelikanova@ikem.cz

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21

Mgr. Radka Austerlitzová

sekretariát


kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 261 364 100
E-mail: ausr@ikem.cz

 

Vzdělávací akce subkatedry


Subkatedra kardiologie

Klinika kardiologie

Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21

prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.


vedoucí subkatedry


kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21

Tel.: 236 055 012, 236 055 013
Fax: 261 362 815
e-mail: vladimir.stanek@ikem.czvedoucí pracoviště


další informace:

Česká kardiologická společnost - čestný člen
Česká internistická společnost - člen
Vědecká rada IKEM - člen
Rada kardiocentra IKEM - člen
Etická komise při IKEM a FTN - předseda
European Society of Cardiology, Fellow of ESC - člen
Vedoucí redakční rady časopisu "Cor et Vasa" při České kardiologické společnosti
Pracovní skupina pro srdeční selhání při České kardiologické společnosti - člen výboru


Marie Burešová

kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 261 365 012
E-mail: marie.buresova@ikem.cz


prof.MUDr. Josef Kautzner, CSc.

přednosta pracoviště

kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 148 21
Tel.: 236 055 009
E-mail: josef.kautzner@ikem.czprof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc.

kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 148 21
Tel.: 236 055 012, 261 362 572
E-mail: jiri.widimsky@ikem.cz

další informace:

Fellow European Society of Cardiology
Člen Evropského výboru pro postgraduální vzdělávání v kardiologii (EBSC)
Čestný člen České kardiologické společnosti
Čestný člen České internistické společnosti
Člen výboru České společnosti pro hypertenzi
Předseda redakční rady časopisu JAMA CS
Čestný člen European Society of Hypertension
Držitel ocenění: Hlávkova medaile za celoživotní vědeckou a pedagogickou práci
Čestný člen České společnosti pro aterosklerózu

 

 


Subkatedra kardiovaskulární a transplantační anesteziologie a resuscitace

Klinika anesteziologie a resuscitace

Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958, Praha 4 - Krč, 140 21

doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.

vedoucí subkatedry

kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21

Tel.: 261 362 518

Mob.: 604 416 617
e-mail: lahe@ikem.cz


další informace:

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) - člen


Iveta Svobodová

instruktorka


kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 236 055 196
E-mail: iveta.svobodova@ikem.cz

 

 


Subkatedra kardiovaskulární chirurgie

Klinika kardiovaskulární chirurgie

Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.


vedoucí subkatedry


kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 236 055 015
Fax: 236 052 776
e-mail: japx@medicon.cz


další informace:

Česká chirurgická společnost - člen
Česká společnost kardiovaskulární chirurgie - člen výboru
Česká transplantační společnost - člen výboru
Komise lékařských věd GAČR - člen
International Society of Cardio-Thoracic Surgeons - člen
European Association for Cardio-Thoracic Surgery - člen
The Society of Thoracic Surgeons (USA) - člen


Marcela Prausová

sekretářka


kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč, 140 21
Tel.: 236 055 015
Fax: 236 052 776
E-mail: mapa@medicon.czSubkatedra intervenční radiologie

Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie

Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.

vedoucí subkatedry

kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
Tel.: 261 364 144, 261 364 145
Fax: 241 723 251
E-mail: jape@medicon.cz


další informace:

Česká radiologická společnost JEP - člen revizní komise
Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP - člen výboru
CIRSE - Evropská společnost kardiovaskulární a intervenční radiologie - vicepresident, zástupce České radiologické společnosti v CIRSE


Ludmila Černá

sekretariát


kontakt:

IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21
Tel.: 261 364 145
Fax: 241 723 251
E-mail: ludmila.cerna@medicon.cz