!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Pracoviště orgánových komplikací diabetu

se zabývá prevencí a léčbou diabetické nefropatie, oftalmopatie a neuropatie.
 
Cévní a orgánové komplikací diabetu jsou konečným důsledkem onemocnění diabetem, který zásadně ovlivňuje zdravotní stav diabetiků. Chronické postižení se projevuje především v oblasti ledvin (diabetická nefropatie), oka (diabetická retinopatie) a nervů (diabetický polyneuropatie).

Diabetická nefropatie je jednou z nejčastějších příčin selhání ledvin v rozvinutých zemích s rapidně narůstajícími náklady na léčbu metodami náhrady funkce ledvin.
 
Diabetická retinopatie je jednou z nejčastějších příčin slepoty u dospělých. Diabetes též vede ke zvýšené náchylnosti k postižení  velkých tepen aterosklerosou a tak podstatně většímu riziku onemocnění srdce a cév. Progrese jedné z komplikací, např. nefropatie, je často spojena s urychlením vzniku a progrese dalších postižení, např. v kardiovaskulárním systému. Je zřejmé, že orgánové komplikace představují nejen závažný medicínský problém, ale i problém sociální a ekonomický.
 
Výsledky rozsáhlých klinických studií provedených v posledním desetiletí jasně ukazují, že rozvoji cévních a orgánových komplikací diabetu lze u řady pacientů předejít komplexní léčbou. U těch nemocných, u nichž byla již zjištěna přítomnost komplikací, lze adekvátní léčbou docílit zastavení či zpomalení jejich progrese.
 
Kromě snahy o uspokojivou metabolickou kompensaci diabetu (viz výše) se uvedená komplexní léčba opírá o podávání léků se specifickým ochranným účinkem v ledvinách a kardiovaskulárním systému, o kontrolu krevního tlaku a  o příznivé ovlivnění rizikových faktorů jako jsou poruchy metabolismu tuků a poruchy krevní srážlivosti.
 
Léčba komplikací diabetu vyžaduje individualisovaný přístup k pacientům s častou kontrolou  laboratorních parametrů charakterisujících postup uvedených komplikací.