!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Zajímavé odkazy

Instituce

www.lkcr.cz                              Česká lékařská komora
 
www.mzcr.cz                            Ministerstvo zdravotnictví ČR 
 
www.lekarnici.cz                       Česká lékárnická komora

www.cck-cr.cz                          Český červený kříž
 
www.sukl.cz                              Státní ústav pro kontrolu léčiv 
 
www.cls.cz                                Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) 

www.cgs-cls.cz                        Česká gastroenterologická společnost ČLS

Zdravotnické servery

http://portalkvality.mzcr.cz/         Portál kvality a bezpečí - je zde k dispozici i Kniha bezpečí 

www.medicina.cz                      Novinky pro odbornou i širokou veřejnost

www.ordinace.cz                      Informační server o zdraví, lécích, nemocech
 
www.farmakologie.net               Lékové informační centrum 3. LF UK 

www.zdn.cz                              Zdravotnické noviny
 
www.zdrav.cz                           Pravidelné zdravotnické zpravodajství  

www.medical-tribune.cz/src/cs/index.php
                                                     Informace pro odbornou lékařskou veřejnost

www.apatykar.info                    Prestižní a na informace velmi hodnotný apatykářský web
 
www.vakciny.net                       Nejkvalitnější informace o očkování
 
www.ceska-apatyka.cz            Stránky Českého farmaceutického muzea v Kuksu